Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-29

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Gemeente Houten heeft momenteel een viertal locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast maakt de gemeente plannen voor een vijfde opvanglocatie. In tegenstelling tot de reguliere vluchtelingenopvang wordt deze opvang niet gecoördineerd door het COA. Dit zorgt er voor dat we alle werkzaamheden die deze opvang met zich meebrengt zelf moeten organiseren. Diverse taken zoals zitting nemen in de beheergroepen opvanglocaties, afstemming met  coördinatie vrijwilligerswerk, aanspreekpunt voor inwoners, aanspreekpunt voor thuisopvang, coördinatie leefgeld, interne afstemming, toeleiding naar onderwijs, potentiële nieuwe huisvesting en contactpersoon namens gemeente Houten voor de veiligheidsregio zullen moeten worden opgepakt.

Voor gemiddeld 8 uur per week is een realisatiemedewerker beschikbaar om de coördinator Opvang Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider en/of Programmamanager bij een overheidsorganisatie;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de doelgroep Vluchtelingen/Asielzoekers.
5. Aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 2 jaar met de doelgroep Oekraïense vluchtelingen;
6. Kandidaat is beschikbaar per 2 januari 2024 voor 26 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider en/of Programmamanager bij een overheidsorganisatie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als Projectleider of Programmamanager bij een gemeente (10 punten);
9. Minimaal 9 jaar aantoonbare werkervaring met de doelgroep Vluchtelingen/Asielzoekers  (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring op het gebied van tijdelijke huisvesting (25 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het samenwerken met maatschappelijke organisaties op het gebied van vluchtelingen (bijvoorbeeld COA) en/of vrijwilligers (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken
  • Netwerken
  • Analyseren
  • Coördineren

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

26 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 28 juni 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.