Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-19

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
De gemeente wil preventief aanbod hebben voor alle inwoners van de gemeente, zodat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg financieel zelfredzaam en geletterd zijn en het (opnieuw) ontstaan of verergeren van schulden zoveel mogelijk wordt voorkomen.  Daarnaast zorgdragen voor het verstrekken van informatie aan bijvoorbeeld vrijwilligers, zorgverleners en werkgevers, zodat zij getraind zijn in het herkennen van en handelen bij financiële problematiek en laaggeletterdheid.

De Coördinator Preventie en Educatie houdt zich bezig met Schuldhulpverlening en Taal- Reken- en Digitale Vaardigheden en neemt deel aan de subsidietafel FIT (Financiële Zelfredzaamheid, Integratie en Taal- Reken- en Digitale Vaardigheden). De Coördinator  Preventie en Educatie werkt samen met ketenpartners (o.a. Stichting Arm in Arm, Woej, Kwadraad, Sport en Welzijn LV, Bibliotheek aan de Vliet, Foxtaal en Stichting Particimeer) en met de gemeente.

De Coördinator voert overleggen met alle betrokken ketenpartners, waarbij ook de gemeente aansluit, organiseren en zit deze voor. Tijdens deze overleggen wordt o.a. gesproken over de activiteiten van en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Daarnaast werkt de Coördinator samen met de gemeente om de inwoners van informatie op het gebied van (preventieve) schuldhulpverlening en laaggeletterdheid te voorzien. De coördinator houdt de ketenpartners op de hoogte van relevante ontwikkelingen en organiseert overleggen over (preventieve) schuldhulpverlening en laaggeletterdheid.

De Coördinator maakt een educatief preventieplan voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en organiseert, coördineert en (laat) activiteiten over financiële educatie uitvoeren op scholen tijdens de Week van het geld en op andere momenten. Verder organiseert en geeft de Coördinator voorlichtingsbijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan: inwoners (bijvoorbeeld ouders van de kinderen op de scholen of inwoners waarmee in contact wordt gekomen via de ketenpartners), vrijwilligers, zorgverleners, werkgevers, ketenpartners, docenten etc.

De opdracht is voor 12 maanden met eventuele verleningsopties tot en met 31 december 2024, omdat dan de subsidieperiode (2023-2024) afloopt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar coördineren/regisseren op het gebied van schuldhulpverlening;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)

4 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coördineren/regisseren op het gebied van schuldhulpverlening (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coördineren/regisseren op het gebied van taal/laaggeletterdheid (30 punten);
6. Uiterlijk per 15 februari 2023 beschikbaar voor 14 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties (20 punten):
7. Uurtarief maximaal € 75,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht
  • initiatief
  • Omgevingsbewust
  • Aanpassingsvermogen
  • Overtuigingskracht
  • Politieke sensitiviteit
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 14 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.