Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) zijn we op zoek naar een coördinator voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) die snel schakelt tussen strategie en operatie.

Het RMT in de regio Zuid Holland Centraal heeft als doel om op een efficiënte en effectieve wijze de begeleiding van(dreigend) werklozen op weg naar nieuw werk vorm te geven. Het gaat om loopbaanondersteuning en bemiddeling naar werk, indien nodig middels (om)scholing. Overheid en publieke partijen werken hierin in een netwerkorganisatie samen en zetten professionals uit eigen organisatie in voor het team. In het team werken professionals van het UWV, gemeenten en  vakbonden samen aan een soepele overgang van werk(loosheid) naar werk. Maatwerk, eigen regie, en gezamenlijke oplossingen staan hierbij centraal.

Vanaf half 2021 is het team operationeel en sindsdien zijn er al diverse successen geboekt. In 2023 gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van het RMT naar een Regionaal Werkcentrum. De coördinator RMT stuurt enerzijds het operationele team van 7 medewerkers aan, en werkt anderzijds mee aan het realiseren van een Regionaal Werkcentrum.

Dit zijn de rollen:

1. Je coördineert de uitvoering van de taken van het team (regisseur)

 • Je begeleidt de medewerkers van gemeente, UWV en bonden in het dagelijkse werk.
 • Je zorgt voor planning, taakverdeling, coördinatie en voortgangsbewaking van het werk.
 • Je bewaakt het budget en houdt daarvoor een administratie bij.
 • Je maakt afspraken met de partners over een adequate personele bezetting.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het werk.

2. Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers in het team (coach)

 • Je bent eerstelijns coach van de medewerkers in het team bij het uitvoeren van het werk; met name ook bij het handelen in de vrije ruimte die professionals hebben voor eigen interpretatie, oplossingen en werkwijzen in relatie tot de klant.
 • Je geeft feedback aan medewerkers.
 • Je stimuleert de medewerkers om integraal/ ontschot te werken.

3. Je onderhoudt actieve samenwerkingsrelaties met partners (verbinder)

 • Je bent constant in verbinding met de samenwerkingspartners waardoor het RMT aanvullend is op de bestaande dienstverlening.
 • Je organiseert samen met de samenwerkingspartijen events als inloopochtenden, banenmarkten en informatiebijeenkomsten
 • Je vertegenwoordigt het Regionaal Mobiliteitsteam in overleggen en bij events.
 • Je bent alert op bestuurlijk of maatschappelijk gevoelige aspecten in het uitvoeren van het werk en signaleert dit zo nodig bij het management en het team.

4. Je draagt zorg voor verbetering en vernieuwing van werkprocessen richting het vormen van een Regionaal Werkcentrum (ontwikkelaar)

 • Je signaleert waar het schuurt in de samenwerking of in het huidige aanbod en geeft input voor wijzigingen om de doelen beter te kunnen bereiken.
 • De ontwikkelde dienstverlening van het RMT weet jij te verbinden aan de dienstverlening van het Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt.
 • Je denkt actief mee over de vorming van een Regionaal Werkcentrum. Heilige huisjes durf jij omver te schoppen.

De coördinator Regionaal Mobiliteitsteam valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Beleid & Implementatie, afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer. De afdeling Sociaal Domein is in ontwikkeling. Mogelijk brengt dat nog organisatorische veranderingen met zich mee.

Als coördinator RMT ben je onderdeel van het Programmabureau Zuid-Holland Centraal waarin de programmamanager, coördinator Leerwerkloket en projectleiders op deelprojecten samenwerken om deze verschillende initiatieven aan elkaar te verbinden en te implementeren in de regio.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Aantoonbare werkervaring als coördinator of projectleider;
3. Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring binnen een complexe omgeving met diverse interne en externe stakeholders (duidelijk weergegeven in het cv d.m.v. minimaal 2 referentieprojecten) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van projectteams binnen het sociale domeinof in de context van sociale partner in de afgelopen 3 jaar (30 punten);
6. Aantoonbare kennis en ervaring van verandervraagstukken (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de arbeidsmarkt, Participatiewet en/of het sociaal domein, en van sectorale arbeidsverhoudingen in en tussen sociale partners (20 punten).

Competenties

 • Resultaatgerichtheid;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Ondernemend (pionier) en oplossingsgericht;
 • Plannen en organiseren;
 • Samenwerken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Uurtarief maximaal €95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.