Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Als medewerker van de afdeling Service en Onderhoud/Sport voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om in onze gemeente nu en in de toekomst  het sporten voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden. En samen met je collega’s van de binnen- en buitendienst werk je er continu aan om dat te bereiken. We staan met onze afdeling dan ook voor de uitdaging om te zorgen voor schone, veilige en toegankelijke sportaccommodaties  die optimaal gebruikt kunnen worden door onze gebruikers in Zeist. Dat doen we samen en daarbij denken we sterk aanbod- én vraaggericht. We komen dus zelf met plannen en ideeën, maar kijken en luisteren ook goed naar wat er leeft – binnen en buiten onze organisatie, op stads- en wijkniveau. Om succesvol te zijn en te blijven, zoeken we naar nieuwe wegen en daarom zijn we als afdeling open, toegankelijk, duidelijk, betrouwbaar, persoonlijk, klantgericht, flexibel en efficiënt. Kortom, je komt te werken op een afdeling ‘in beweging’, die mede door jouw inzet vorm krijgt.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een (tijdelijke) coördinator sport, de coördinator sport wordt ingehuurd om het team Sport/ beheer (onderdeel van team Service en Onderhoud) aan te sturen en is verantwoordelijk voor:

 • Aansturing beheerders (3 fte) de coördinator sport voert 4 keer per maand werkoverleg, zorgt voor de dagelijkse aansturing en zorgt voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van uitvoerende werkzaamheden t.b.v. de diverse sportaccommodaties. Controleren van buitensport en binnen sport accommodaties op gebreken en kwaliteit van onderhoud, volgens het beheerplan. Zorgt voor een goede kwalitatieve uitvoering van onderhoud aan accommodaties.
 • Handelt klachten en meldingen van gebruikers binnen een week af.

Assistentie uitvoering afronding masterplan te weten en zorgdragen dat exploitatie doorloopt voor de diverse gebruikers.

 • Verhuur binnensport begeleiden en adviseren, knelpunten oplossen backoffice waarborgen. Dit betreft bv de seizoen verhuur verenigingen en onderwijs,
 • Assistentie binnensport inventarisatie wensen gebruikers (bv-verenigingen) en zorgen dat deze afgestemd worden met planning in lijn met masterplan buiten en binnensport
 • Voert budgetbeheer uit- controleert of de geleverde diensten door externe partijen passen bij de factuur op kwaliteit, efficiëntie en prijs.
 • Stuurt externe partijen zoals aannemers aan met als doel om het gewenste kwaliteitsniveau onderhoud accommodaties te verkrijgen volgens het beheerplan.
 • Is 25 uur p/week fysiek aanwezig. Hiernaast ook bij knelpunten en of vragen telefonisch bereikbaar.
 • Focus ligt op zorgen voor, niet zelf meewerkend en of uitvoerend.
 • Onderhoud relaties met verenigingen, scholen etc.

Rapporteert aan de teammanager van service en onderhoud, de teammanager stuurt niet dagelijks aan, Beheerder Sport bepaalt zelf hoe hij bovenstaande taken uitvoert en resultaten behaald. Wekelijks is er werkoverleg met teammanager.

Accommodaties:

9 gymzalen, 3 sporthallen en 7 buitensport accommodaties liggende in de gemeente. Accommodaties bestaande uit voetbalcomplexen, binnensportaccommodaties en een atletiekbaan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van sportaccommodaties binnen een gemeentelijke instelling;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 18 december 2023 voor 25 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het coördineren/ aansturen van onderhoud teams en aannemers voor sportaccommodaties binnen een gemeentelijke instelling; (50 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het beheren van budgetten; (25 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met het werken en waarborgen van meerjarige onderhoudsplannen. (25 punten)
7. Maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja, maar wel beperkt.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 12 december 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 6 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 25 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.