Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling Maatschappelijk Ondersteuning
De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning houdt zich bezig met de uitvoering van alle gemeentelijke taken in het Sociaal Domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Opdracht
In deze 8 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

Verantwoordelijkheden en taken team:

 • 1e plaatsvervanger van de teamleider (behalve personele zaken);
 • Coördinatie en aansturing op vakinhoudelijke zaken;
 • Coördinatie en aansturing op werkprocessen;
 • Verzorgen van de werkverdeling en de regie daarop;
 • Deelnemen aan overleggen (werkgroepen en advisering);
 • Plaatsvervanger van de Teamleider in het regionale uitvoeringsoverleg Sociaal Domein;
 • Coördineert het Interventieteam;
 • Geeft input aan de Teamleider om overzicht te krijgen over de resultaten van het project;
 • Ondersteunt de teamleider bij het behalen van de doelstellingen en resultaten bij het team;
 • Ondersteunt de teamleider bij het tijdig bijsturen op beleid, budget en uitvoering.
 • Initieert vernieuwing op het werkterrein en neemt daarin de lokale, regionale en landelijke trends mee;
 • Adviseert bij aanname personeel;
 • Ziet toe op het behalen van de vakinhoudelijke doelstellingen;
 • Monitort op instroom, doorstroom en uitstroom (voorveld en toegang);
 • Als projectleider verantwoordelijk voor projecten en de sturing op het behalen van de resultaten;
 • Geeft input aan de Teamleider om overzicht te krijgen over de resultaten van het project;
 • Verzorgt op uitvoeringsniveau de contacten richting het voorveld en vervult daarmee de functie van liaison tussen de uitvoeringsorganisatie en het voorveld;
 • Eerste aanspreekpunt voor operationele vraagstukken en vakinhoudelijke problemen;
 • Verdeelt het dagelijkse werk, zorgt voor de inhoudelijke afstemming en bewaakt de voortgang.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende / coördinerende functie;
2. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Uiterlijk beschikbaar per 16 januari 2023 voor 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare kennis van- en uitvoerende werkervaring in de jeugdzorg (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de landelijke ontwikkeling op het gebied van jeugdwet (benoem dit duidelijk (20 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar in een leidinggevende / coördinerende functie in het domein Jeugdzorg binnen een ; (60 punten)
a. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar in een leidinggevende / coördinerende functie (20 punten)
b. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar in een leidinggevende / coördinerende functie in het domein van jeugdzorg (40 punten)
c. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar in een leidinggevende / coördinerende functie in het domein Jeugdzorg binnen een gemeentelijke organisatie (60 punten)
d. Geen minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring jaar in een leidinggevende / coördinerende functie (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggevende vaardigheden;
 • Resultaatgericht;
 • Organiserend vermogen.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot 16 september 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.