Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-18

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijke zaken
Voor het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie binnen Zicht op Werk zijn wij op zoek naar een cultuurcoach. Zicht op Werk is het uitvoeringsprogramma integratie, re-integratie en participatie van de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen om aan het werk te gaan of wel een passende werkplek (met behoud van uitkering) in de samenleving te vinden.

Opdracht
De nadruk ligt op de volgende werkzaamheden met de groep Statushouders:

 • Wekelijkse groepsgewijs bijeenkomsten organiseren en uitvoeren;
 • Het coachen van de inwoners op (individuele) leerdoelen, bespreken van situaties en samen de juiste richting of volgende stap bepalen;
 • Verslaglegging in het klantvolgsysteem;
 • Inzetten (of adviseren) van (inzet) bestaande instrumenten of trajecten voor de inwoner;
 • De kans op een baan vergoten door in redelijkheid en billijkheid de uitstroomrichting realistisch te maken met de lokale werkgelegenheid;
 • Beheren van je eigen caseload;
 • Uitvoeren geven aan MAP trainingen.

Profiel omschrijving cultuurcoach
Voor de vacature Cultuurcoach binnen het programma Zicht Op Werk binnen de HBEL-gemeenten zijn wij op zoek naar een professional die binnen het onderstaande profiel past.
De cultuurcoach moet in staat zijn een preventief dialoog aan te gaan met statushouders om via deze weg de aanwezige interculturele verschillen te verkleinen. Tevens moet de cultuurcoach in staat zijn, middels zijn/haar dialogen, de aanwezigheid van weerstand en belemmeringen om te buigen om de weg naar de arbeidsmarkt te vergroten. De cultuurcoach zet zichzelf in als instrument om de statushouder in beweging te krijgen en probeert op een transparante manier voor zowel de betrokken consulenten het volledige sociaal netwerk in beeld te krijgen. De cultuurcoach stuurt aan op de inzet van het sociaal netwerk om bruggen te kunnen slaan richting de arbeidsmarkt. Ownership en intrinsieke motivatie worden ontwikkeld bij de statushouder en ingezet om beweging te creëren in het integratie- en/of participatieproces. Hier neemt de cultuurcoach een signalerende, stimulerende en adviserende rol in. Voor alle uren die ingezet worden is fysieke aanwezigheid een noodzaak.

Doel inzet programma
Het doel is om inwoners te prikkelen (soms met lichte drang) om vanuit intrinsieke motivatie (weer) aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt of om geschikte dagbesteding te bieden ter behoud of ontwikkeling van sociale zelfredzaamheid  

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden, trainen en bemiddelen van de doelgroep nieuwkomers / statushouders in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Uurtarief maximaal € 72,50 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;
3. Aantoonbare werkervaring in het geven van MAP trainingen (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Aantoonbare ervaring in het spreken van Arabisch of Tingrinya (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 4 jaar werkervaring als consulent en of klantmanager bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Participatiewet (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met i-samenleving (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de arbeidsmarkt en/of sociale kaart in de Gooi en Vechtstreek (geef hier twee voorbeelden van in het cv) (15 punten);
a. 1 aantoonbaar voorbeeld (5 punten);
b. 2 aantoonbare voorbeelden (10 punten);
c. Geen aantoonbare voorbeelden (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Creatief;
 • Resultaatgericht en doortastend;
 • Verbinder;
 • Zelfsturend;
 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Collegiaal/ teamspeler.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 21 december 2023 tussen 08.30 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Deze opdracht kent een maximale doorbelasting van 368 uur voor de periode van 6 maanden waarbij de opdrachtnemer vrij is om maximaal 16 uur per week te declareren
 • Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 2 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 14 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

8-16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 juni 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.