Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
In gemeente Purmerend zijn er meerdere opvanglocaties actief ten behoeve van de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Op deze locaties gebeurt veel! Binnen onze gemeentelijke organisatie is er een team ontstaan waarin diverse interne collega’s zich bezighouden met verschillende werkzaamheden rondom deze locaties. Voor ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega’s die de bewoners op deze locaties begeleiden. Samen met collega’s draag je bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en help je bewoners zelfredzaam te zijn. Naast je dagelijkse taken, zoals het zorgdragen voor de veiligheid binnen het gebouw, het registreren van nieuwe bewoners, het voeren van intakegesprekken en het geven van voorlichting aan de informatiebalie, is er veel vrijheid om activiteiten met bewoners te ondernemen en om je functie op je eigen manier in te vullen. Je bespreekt met het team de ontwikkelingen en conflictsituaties rondom bewoners op de locatie. Op basis daarvan kom je tot verbetervoorstellen en neem je initiatief om die door te voeren.

Je gaat aan de slag op één van de opvanglocaties binnen onze stadDe grootte van de opvanglocaties varieert en hiermee ook het aantal bewoners per locatie. Op een locatie werk je deels zelfstandig en deels samen met andere betrokkenen zoals maatschappelijke organisaties, beveiliging en catering. Doelstelling is om bewoners te begeleiden in hun dagelijks leven binnen de locaties en hen te helpen bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland, het land van herkomst of een ander land.

Als woonbegeleider ben je empathisch en in staat om de bewoners te activeren om hun eigen initiatieven en ontwikkeling vorm te geven. Daarnaast heb je bij voorkeur al enige jaren ervaring met het begeleiden van de doelgroep.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van € 68,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbare werkervaring in het verrichten van woon begeleiden, coördinerende en/of projectleiderswerkzaamheden (benoem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv.).;
4. Beschikbaar vanaf 1 januari 2023 voor minimaal 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)      
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het begeleiden en/of coördineren van sociale projecten (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (latente) hulpvragen bij bewoners te signaleren en op basis daarvan de juiste partijen in te schakelen (benoem tenminste 1 concreet voorbeeld in het cv.) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in een omgeving met (nood)opvang met minimaal 25 opvangplaatsen (25 punten);
8. Beschikt over een geldige BHV certificering (10 punten).

Competenties

  • Je hebt ervaring met begeleidende en/of coördinerende werkzaamheden;
  • Je krijgt energie van intermenselijk contact en haalt plezier uit het helpen van mensen;
  • Je hebt kennis van gesprekstechnieken, –methodieken en interculturele communicatie;
  • Je hebt een goede mondelinge beheersing hebt van de Engelse taal;
  • in staat bent om samen met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken;
  • flexibel bent en het doel c.q. de aanpak aanpast als de omstandigheden daar aanleiding toe geven;
  • Je werkt en bent verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.