Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-26

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
In deze 6 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

 1. Het verbeteren van de datakwaliteit en toevoegen van ontbrekende datasets;
 2. Het (mede-)opzetten van een datawarehouse;
 3. Het beheer, de doorontwikkeling en uitvoering van de huidige set aan verantwoordings- en maatwerkrapportages;
 4. Het uitvoeren van analyses aan de hand van data, referentie-onderzoeken, gesprekken en collegiale reviews;
 5. Het verzamelen van data uit zowel interne als externe bronnen (UWV, CPB, CBS en gemeentelijke databases);
 6. Het omzetten van analyses naar conclusies, consequenties, plannen en modellen
 7. Het opstellen van business casussen en adviezen;
 8. Het creëren van heldere rapportages en dashboards in Power BI;
 9. Het opzetten, implementeren en werken met machine learning, artificial intelligence en algoritmes.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar per 2 januari 2024 voor 36 uur per week;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met data verwerking;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het maken van rapportages en dashboards in PowerBI;
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente.

 Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als data-analist / scientist bij een gemeente (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een uitvoerende rol datagedreven werken binnen het sociaal domein in de afgelopen 7 jaar (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar werkervaring met het visualiseren van data binnen Power-BI en gebruikerservaringen op te halen bij de stakeholders (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het gebruik van machine learning en artificial Intelligence (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met Scrum/Agile werken (20 punten);
11. Een maximum uurtarief van € 80,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Accuraat werken
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Integer
 • Analyseren

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Thuiswerken is mogelijk tot maximaal 50%.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 december 2023 tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 21 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.