Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Met de toenemende groei van beschikbare data binnen de organisatie, is de behoefte naar kwalitatief goede en gemakkelijk te interpreteren informatie gestegen. Met namen binnen het Sociaal Domein is er behoefte aan stuur- en managementinfomatie van zowel Jeugd, Wmo als Participatie.

Opdracht
Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren Data-analist met BI-ervaring voor het realiseren van één of meerdere Power BI-dashboards.

Het is jouw primaire taak om de beschikbare data te verwerken tot relevante informatie waar we mee kunnen sturen en onze grip kunnen vergroten.

Jouw belangrijkste werkzaamheden:
– Het verzamelen en bewerken van data uit zowel interne als externe bronnen;
– Het analyseren van data en de uitkomsten daarvan terugkoppelen aan stakeholders door middel van visualisaties, dashboards en rapportages

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Data-analist;
3. Aantoonbare ervaring met Microsoft Power BI;
4. Minimaal 1 voorbeeld van een visualisatie of dashboard als uitkomst van een data-analyse;
5. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
6. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Data-analist (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Data-analist binnen het Sociaal Domein (10 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Power BI (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van SQL (10 punten);
11. Aantoonbare kennis van Oracle databases (10 punten);
12. Aantoonbare kennis van Cognos Analytics (10 punten);
13. Aantoonbare kennis van Suites van het Sociaal Domein (10 punten);
14. Uurtarief maximaal € 95,- excl. BTW/incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar analystisch, samenwerken, resultaatgericht en overzicht bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In ieder geval de maandag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 april a.s. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 6 april bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 maart, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 maart gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 4 april, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.