Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Het team
Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement verzamelt data en verwerkt deze tot informatie zodat onze collega’s en inwoners over de juiste informatie beschikken. We doen dit onder andere door het in- en extern publiceren van statistische gegevens, het doen van data-analyses en het uitvoeren van (enquête)onderzoek. Op onze website Purmerend in Cijfers (purmerend.incijfers.nl) publiceren wij gegevens over Purmerend en Beemster.

Ons team bestaat uit verschillende data-analisten, onderzoekers, business intelligence specialisten en een gegevensregisseur. Het team maakt deel uit van het domein Bedrijfsvoering en Diensten en biedt vanuit hier ondersteuning aan de gehele organisatie. Ook maken wij vanuit onze inhoudelijke expertise deel uit van ‘Datalab Purmerend’: een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met het ontsluiten van (open) data en het ontwikkelen van informatieproducten.

Opdracht
Ben jij de ervaren data-analist die wij zoeken? En kom jij vol enthousiasme ons team versterken?

Als data-analist lever je een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Je werkt zelfstandig en tegelijkertijd ben je een teamspeler die in contact staat met verschillende collega’s. Je houdt je in eerste instantie bezig met vraagstukken binnen het sociaal domein, maar je levert je bijdragen waar nodig. Zo bedien je in samenwerking met de andere data-analisten de gehele organisatie op het gebied van datavraagstukken.

Je bent nauwkeurig, flexibel en adviseert vanuit jouw expertise over wat nodig is. Informatieverzoeken weet je te vertalen naar duidelijke vragen. Je bepaalt samen welke gegevens en vorm nodig zijn om de opdrachtgever verder te helpen. Daarvoor maak je bijvoorbeeld een (shiny)dashboard, visualisatie of voorspellingen op basis van de data.

Je verzamelt, structureert en analyseert data om zo tot inzichtelijke informatie te komen. Het werken met veel grote databestanden is voor jou geen uitdaging. Ook heb je aandacht voor datakwaliteit en privacy. Verder ben je proactief betrokken bij het actualiseren van onze huidige informatieproducten,  bijvoorbeeld Purmerend in Cijfers.

Met andere woorden: je wordt enthousiast van het doen van analyses en het vertalen van de verkregen data naar toegankelijke informatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met statistiek én data;
2. Aantoonbare werkervaring met R (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over data vraagstukken;
4. Afgeronde opleiding in de richting van ICT/data analist.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met datavraagstukken binnen het sociaal domein (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en/of kennis van R Shiny (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van Git (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare kennis van Docker (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
10. Aantoonbare kennis van Swing Studio en/of Swing Mosaic (benoem dit duidelijk in het cv (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch;
  • Nauwkeurig;
  • Klantgericht;
  • Pro-actief;
  • Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 november 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot  woensdag 15 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.