Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-03-30

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Het team
Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement (B&I) verzamelt data en verwerkt deze tot informatie zodat onze collega’s en inwoners over de juiste informatie beschikken. We doen dit onder andere door het publiceren van statistische gegevens voor in- en extern gebruik, het doen van data-analyses en het uitvoeren van (enquête)onderzoek. Op onze website Purmerend in Cijfers (purmerend.incijfers.nl) publiceren wij gegevens over Purmerend en Beemster. Hiernaast verlenen we ook diensten aan andere partijen zoals ondernemers, inwoners en andere gemeenten. Werken bij team B&I betekent heldere en betrouwbare analyses maken die voldoen aan de wens van de aanvrager.

Ons team bestaat uit drie data-analisten, twee onderzoekers, twee business intelligence specialisten en een gegevensregisseur. Het team maakt deel uit van het domein bedrijfsvoering en diensten en biedt vanuit hier ondersteuning aan de gehele organisatie. Hiernaast maken we vanuit onze expertise deel uit van ‘Datalab Purmerend’: een multidisciplinair team dat zich bezig houdt met het ontsluiten van (open) data en het ontwikkelen van informatieproducten.

Opdracht
I.v.m. ziekte zijn wij tijdelijk opzoek naar versterking binnen team B&I. We zoeken iemand die gemakkelijk samenwerkt en doet wat nodig is voor de gemeente. Je gaat aan de slag met het verzamelen, bewerken, analyseren en visualiseren van data om zo tot inzichtelijke informatie te komen. Hierbij heb je vanzelfsprekend aandacht voor datakwaliteit en privacy.

Je werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van toegankelijke informatieproducten, bijvoorbeeld Purmerend in Cijfers (in Swing). De belangrijkste verantwoordelijkheid is het updaten van de Woningmonitor Purmerend in een nieuwe (nog nader te bepalen) opzet. De woningmonitor is een jaarlijkse rapportage met de belangrijkste cijfers over de woningvoorraad. Deze moet bijgewerkt worden met de nieuwste cijfers in een digitaal toegankelijke opzet. Daarnaast beantwoord je statistische vragen van binnen en buiten de organisatie, indien nodig door het zelfstandig bewerken en analyseren van databestanden (inlezen, controleren, koppelen etc.).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met R (benoem dit duidelijk in het cv.);
2. Aantoonbare werkervaring met Swing Studio én Swing Mosaic (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het presenteren én toelichten van cijfers in bijvoorbeeld kaarten, grafieken, dashboards (benoem dit duidelijk in het cv.) (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als Data-analist of in een vergelijkbare functie bij (of voor) een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Excel (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met SPSS (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Nauwkeurig;
 • Klantgericht;
 • Proactief;
 • Teamspeler;
 • Enthousiast.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – do (in afstemming), op kantoor in Purmerend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 5 april tussen 09.30 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 17 juli 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.