Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-10

Wij zoeken
Als Datamanagement specialist speel je een belangrijke rol bij het ontwerpen, implementeren en verbeteren van data governance-framework voor onze gemeente. Je ondersteunt daarbij de werkzaamheden van de governance consultant en werkt samen met interne teams en klanten om de data governance-strategieën af te stemmen op de specifieke behoeften van de organisatie. Je identificeert knelpunten in datamanagementprocessen en biedt samen met de data governance consultant oplossingen om o.a. de datakwaliteit te verbeteren.

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn wordt er momenteel volop gewerkt aan de informatievoorziening. Een van die onderdelen is datagedreven werken. Alphen aan den Rijn werkt met een op Azure ontwikkeld dataplatform en kent een klein professioneel team van data analisten. Jij weet echter als geen ander dat er meer komt kijken bij goed datamanagement. Momenteel werkt een data-goverance consultant in Alphen aan den Rijn aan het ontwerp en de implementatie van een data-goverance framework. Jij gaat hem daarbij helpen. Met jouw kennis en kunde ga jij i.s.m. de data governance consultant, de dataspecialisten en andere stakeholders een belangrijke bijdrage leveren het verbeteren van de kwaliteit van datamanagement in Alphen aan den Rijn.   

Opdracht
Als datamanagement specialist begeleidt je de gemeentelijke organisatie naar een datagedreven cultuur. Daarbij werk je nauw samen met verschillende stakeholders in de organisatie en onze data professionals.

Verantwoordelijkheden:

 • Data governance consultant ondersteunen bij de ontwikkeling van een op maat gemaakte data governance-frameworks , incl. een implementatieplan. 
 • Beoordelen van bestaande datamanagementprocessen en identificeren van mogelijkheden voor verbetering.
 • Samenwerken met verschillende afdelingen om bewustzijn en betrokkenheid (eigenaarschap) bij data governance te vergroten.
 • Stakeholdermanagement: Je werkt samen met verschillende interne en externe belanghebbenden, zoals managers, teamleiders en IT-specialisten, om de samenwerking en afstemming te bevorderen. Je communiceert effectief over de voortgang, resultaten en uitdagingen van het implementatieproces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring  met datamanagement projecten binnen een gemeentelijke organisatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het implementeren van een datakwaliteit en data governance aanpak (ligt dit duidelijk toe in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen (ligt dit duidelijk toe in het cv);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van IT of Bedrijfskunde (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de tactische en strategische inrichting van data governance raamwerken binnen een gemeentelijke organisatie (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld) (30 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in datamanagement (30 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 16 uur per week (10 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Competenties

 • Sociaal vaardig
 • Communicatief
 • Analytisch
 • Adviesvaardig
 • Overtuigingskracht
 • Secuur
 • Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever staan zijn gepland in de week van 15 tot 19 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden maandag 8 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777 omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.