Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-22

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Team Beheer & Uitvoering is verantwoordelijk voor alles op het gebied van werkplekbeheer, netwerkbeheer, systeembeheer en informatievoorziening. Als gevolg van het uitbreiden van de werkzaamheden is er behoefte aan een extra digicoach/applicatiebeheerder. Ter overbrugging van de werving is er behoefte aan extra capaciteit. Je neemt deel aan projecten en ga je onder meer aan de slag met de volgende beheeronderdelen:

  • Microsoft Office 365 (alle functionele/technische vragen mbt de Office programma’s)
  • Power automate (problemen met workflows analyseren en oplossen, workflows maken, behandelen van vragen mbt workflows)
  • Sharepoint Online (maken van sites, ondersteunen en adviseren bij gebruik, actualiseren kennissite/documentatie, behandelen gebruikersvragen)
  • Applicatiebeheer (je voert applicatiebeheer uit voor organisatiebrede applicaties zoals: Zivver, Validsign, Xential, DataDistributieSysteem)

Naast het beheer van applicaties geef je training en ondersteuning aan medewerkers. Het gaat hier vooral om het gebruik van Office 365.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als applicatie beheerder binnen een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare kennis van producten Microsoft 365;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met geven van training en gebruikersondersteuning bij de producten van Microsoft 365 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de in de opdracht beschreven beheeronderdelen; Microsoft 365, Power automate, Sharepoint Online en applicatiebeheer van de genoemde applicaties (benoem dit duidelijk in het cv.) (60 punten);
a. Geen aantoonbare kennis van de genoemde onderdelen (0 punten);
b. Aantoonbare kennis met 1 van de genoemde onderdelen (15 punten);
c. Aantoonbare kennis met 2 van de genoemde onderdelen (30 punten);
d. Aantoonbare kennis met 3 van de genoemde onderdelen (45 punten);
e. Aantoonbare kennis met 4 van de genoemde onderdelen (60 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken;
  • Oplossingsgericht;
  • Plannen en organiseren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de vijf geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.