Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-22

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een opgavegerichte en flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken vindt men hierin belangrijk. Zo geeft men elkaar ruimte en vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren. En is men samen verantwoordelijk voor de prestatie van de gemeente.

 Opdracht

  • Als concerndirecteur ben jij met je collega-directeur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners. Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie. Je bent verantwoordelijk voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en stedelijke ontwikkeling) en strategische vraagstukken waar de gemeente voor staat.
  • Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor prestaties in het domein.
  • Je hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang, maar ook ruimte en vertrouwen geven om hierbinnen taken zelfstandig uit te kunnen voeren.
  • Met je collega-directeuren en afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college.
  • Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de organisatie. En je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio.
  • Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de taakvolwassenheid van medewerkers.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

Strategische denkkracht, visie, verbinder, netwerker, overtuigingskracht, enthousiasme, politieke sensitiviteit, samenwerkingsgericht

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2024 voor minimaal 36 uur per week voor tenminste de initiële duur van de opdracht;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directeur binnen het vakgebied Ruimtelijk/fysiek domein;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van bestuurskunde of vergelijkbare studie (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van directeur binnen het vakgebied ruimtelijke/fysiek domein (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkelingstrajecten, benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directeur binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Een maximum uurtarief van € 150,00 exclusief btw / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie (tien) CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.