Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Alphen aan den Rijn is een 100.000+ gemeente midden in het groene hart. Met al onze collega’s werken we aan een toonaangevende dienstverlening. Op dit moment hebben wij grote behoefte aan een directievoerder met passie voor de groen in de openbare ruimte.

Het vakgebied behelst het directievoeren en daarbij toezichthouden op bestekken die door derden worden uitgevoerd op het gebied van maaien van gazons en bermen (incl. het onderhoud aan de watergangen). Daarnaast hebben we te maken met vele vragen, opmerkingen en verzoeken vanuit onze inwoners die adequaat afgehandeld moeten worden. Voor dit vakgebied zoeken we een directievoerder met verstand van groen en ervaring heeft met beheren op beeldkwaliteit conform de CROW beeldencatalogus.

Opdracht
We zoeken een directievoerder die de directie conform de UAV voert en toezicht houdt met ondersteuning van de wijkopzichters op de bestekken. Daarnaast is het houden van een 4 wekelijkse beelden schouw een must. De werkzaamheden vinden plaats op locatie, vanuit de gemeentewerf Langeroode in Alphen aan den Rijn.

Je taken zijn:

  • Directievoering op bestek: “Gazon Maaien, Alphen Noord”
  • Directievoering op bestek: “Gazon Maaien, Alphen Zuid”
  • Directievoering op bestek: “Bermen en sloten, Alphen Noord”
  • Directievoering op bestek: “Bermen en sloten, Alphen Zuid”
  • Beantwoorden en afhandelen van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR) van de betreffende vakgebieden.
  • Ondersteuning bieden aan toezichttaken op het gebied van bomenonderhoud.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 opleiding in de richting van Groen / Cultuurtechniek;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met toezichthouden in de openbare ruimte;
3. Kandidaat is in bezit van rijbewijs (B);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met beheren conform de CROW beeldencatalogus (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met directievoeren in het gebied van openbaar Groen (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het afrekenen n.a.v. de schouw (20 punten);
7. Kandidaat is per maandag 20 maart 2023 beschikbaar (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Teamspeler;
– Enthousiast;
– Communicatief vaardig;
– Samenwerkend;
– Nauwkeurig;
– Oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. HR21: medewerker toezicht III.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma- di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 maart 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 9 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.