Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Als Directievoerder Civiele Techniek ga je specifiek aan de slag voor het project revitalisatie Centrum Wassenaar. Dit betreft het uitvoeren van verhardingswerk, inrichting groen, openbare verlichting en bijkomende werken. Dit project is aanbesteed middels een RAW bestek, gegund en start 3e kwartaal 2024 en loopt door tot 3e kwartaal 2025. Je bent ook fysiek aanwezig op het project, de bouwkeet of op het Gemeentekantoor. Je werkt voor de projectleider van de gemeente Wassenaar.

Je bent namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de directievoering op het werk waarbij de UAV 2012 van toepassing is. Daarbij lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de projectleider samen met de projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Je werkt in het uitvoeringsteam samen met de toezichthouder en de projectleider en behartigd met elkaar de belangen van de gemeente. Je bent een pro-actieve Directievoerder met minimaal MBO werk- en denkniveau en praktijk ervaring. Daarnaast ben je omgevingsbewust en heb je overtuigingskracht. Indien nodig stem je bij in het werk geconstateerde afwijkingen af met de betreffende vakspecialist en zoekt snel een gelijkwaardige oplossing.

Je organiseert samen met de projectleider en toezichthouder 1 keer per 4 weken een bouwvergadering.  Verder zorg je samen met de toezichthouder dat per 4 weken de termijnstaat van de aannemer inhoudelijke gecontroleerd wordt, waarna facturatie plaats kan vinden. De interne afstemming met de opdrachtgever, bestuurlijke afstemming en het facturatie proces wordt verzorgd door de projectleider. Je bewaakt het contract in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, zit bouwvergaderingen voor en stelt samen met de toezichthouder en projectleider de bouwverslagen op. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemer over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je bedenkt met elkaar technische oplossing in het werk. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die samen met de projectleider zorgt voor oplevering van het werk, en sluit je het project af door het middels de juiste revisie gegevens over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente. Verder is de aannemer is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de communicatie met de omgeving (inwoners en bedrijven).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van civiele techniek;
2. Uiterlijk per 1 mei 2024 beschikbaar voor maximaal 12 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Ook dient u uw eigen Persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Een eigen auto is voor de uitvoering van de functie noodzakelijk;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Toezichthouder Civiel bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van civieltechnische advieswerk of directievoering in de openbare ruimte (35 punten);
6. Een geldig VCA VOL, RAW en CROW certificaat (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Civieltechnisch Directievoerder binnen een gemeentelijke organisatie bij reconstructie werken (duidelijk weergegeven in het cv middels 3 referentieprojecten) (25 punten);
8. Maximum uurtarief € 100,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
 • Sterke communicatievaardigheden;
 • Proactief in samenwerken en organiseren;
 • Organisatievermogen;
 • Teamspeler;
 • Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Planmatig sterk;
 • Stressbestendig. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van €100,- incl. reiskosten / fee Flextender, excl. BTW

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (max. 42 weken), 12 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.