Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als directievoerder ben je verantwoordelijk voor de aansturing, voortgang, uitvoering en controle op de werkzaamheden die worden uitgevoerd vanuit de raambestekken asfaltonderhoud en elementen. Met name waterstaatkundige werken en werken in een zettingsgevoelig gebied hebben jou interesse. Je bent een aanpakker, communicatief sterk en bent in staat om technische en inhoudelijke input te leveren op VO’s en DO’s van bestekken.
Je bent een spin in het web aangaande alle uitvoering- en contractuele zaken tijdens de realisatiefase. Je bent gewend om te presteren om tijdsdruk en binnen de gestelde financiële kaders. Het afstemmen met andere beleidsterreinen, college en directie is voor jou vanzelfsprekend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2022 voor minimaal 20 uur per week;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als civieltechnisch projectleider bij een gemeentelijke instelling;
3. Beschikt over een cursus CROW, RAW UAV afgerond in de afgelopen 3 jaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Directievoerder/ Toezichthouder Civiel binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare waterstaatkundige werkervaring met het onderhoud van Waterkeringen (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van projecten met minimaal twee opdrachtgevers (30 punten);
7. In bezit van een VCA – VOL certificaat (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk
  • Samenwerken
  • Stressbestendig
  • Ervaring als wegbeheerder en/of strategisch grijsbeheerder

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.