Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Over de afdeling Stadsbeheer (SB)
Werken voor Stadsbeheer is werken voor een van de meest diverse afdelingen binnen de gemeente. Hier verander je op een creatieve, veilige en duurzame manier de buitenruimte. Zowel boven als onder de grond. We steken de handen uit de mouwen om een omgewaaide boom weg te halen, analyseren verkeersdata en werken aan projecten waarbij we binnen een paar jaar de omgeving veranderen. Kortom, een afdeling vol daadkracht en dynamiek.

Opdracht
Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder samen met de projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor:

 • Professionele vertegenwoordiging van de opdrachtgever.
 • Je hebt een praktijkgerichte aanpak.
 • Je informeert en je voert overleg met stakeholders.
 • Correspondentie en vastlegging van relevante zaken.
 • Informeren van bewoners en andere belanghebbenden.
 • Het goed duiden van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever;
 • Het aansturen van de eigen mensen zoals de toezichthouders.
 • Grip houden op het proces en de aannemers.
 • Het leiden van bouwvergaderingen.
 • Het bewaken van de planning.
 • Het bewaken van financiën in het kader van meer- en minderwerk.
 • Het beoordelen van termijnstaten.
 • Relevante regelgeving juist toepassen.
 • Het vullen en aanleveren van een opleverdossier.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding in de richting van Civiele techniek of bouwkunde;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directievoerder/ toezichthouder;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als directievoerder/ binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als directievoerder civiele techniek (30 punten);
6. In bezit van certificaten VCA-VOL en UAV- (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de informatievoorziening met partners, inwoners en stakeholders (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de RAW Systematiek (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent samenwerkingsgericht, proactief, weet waar je het over hebt, communicatief vaardig

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.