Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruitdenkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Sinds begin september 2022 ligt er een asielschip in de gemeente Krimpen aan den IJssel met 150 vluchtelingen aan boord. Waarvan ongeveer 36 kinderen. Het schip betreft een noodopvanglocatie. Vanwege beperkte plaatsen binnen het nieuwkomersonderwijs en de korte duur van het verblijf van het schip in Krimpen, is er een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld. Wij zijn opzoek naar docenten en ons kunnen helpen bij het organiseren en uitvoeren van het programma.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde PABO opleiding:
2. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met NT2 onderwijs (benoem dit duidelijk in het cv);
3. De kandidaat is beschikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdagochtend (minimaal 2 van deze dagen) (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Een maximum uurtarief van € 65,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met nieuwkomersklassen in het primair onderwijs (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met NT2 leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar (30 punten);
8. De kandidaat beschikt over een creatieve communicatie stijl (de kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of minimaal) (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv waaruit dit blijkt) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in een klein teamverband van maximaal 8 personen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden;
 • Flexibel en oplossingsgericht;
 • Is een Teamplayer;
 • Communicatief vaardig, richting interne- externe stakeholders;
 • Bewust van (bestuurlijke) sensitiviteit rondom thema opvang vluchtelingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 2 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 december 2023 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt met ingang van 1 januari 2024 middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u hiervan een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 12 juli 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.