Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het Sociaal Domein.

Onze interim manager van de eenheid Sociaal Domein is eindverantwoordelijk voor de optimale dienstverlening aan onze inwoners op het gebied van WMO, Participatie, Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Bij ons Sociaal Domein zijn ca. 60 collega’s werkzaam.

Wat ga je doen?

 • Leidinggeven het sociaal Domein als geheel en specifiek aan het beleidsteam, de administratie en de coaches (sport, cultuur en jongeren); De drie andere teams binnen het Sociaal Domein worden aangestuurd door een teamleider.
 • Verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering van het sociaal domein (het domein is op dit moment financieel gezond).
 • Als lid van het managementteam een brede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie (ontwikkeltraject wordt nu gevormd).
 • Gesprekspartners van de wethouders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein.
 • Verder vormgeven van kerngericht werken en casusregie.
 • Het organiseren van trajecten als IZA, GALA en de terugkeer van de taak beschermd wonen.
 • Doorzetten van de digitalisering van dossiers en het digitaal procesgericht werken binnen het sociaal domein.
 • Het voeren van personeelsgesprekken met de medewerkers van het Sociaal Domein van de drie teams waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je bent als manager goed op de hoogte van regionale ontwikkelingen en participeert in de netwerkorganisatie/ het managementoverleg binnen de regio Zwolle.

We werken met een centrale toegang, oplossingsgericht en integraal. Het motto van het Sociaal Domein is één gezin, één plan en één regisseur. De transitie is geslaagd en de focus ligt nu op de transformatie naar een laagdrempelige, integrale dienstverlening. Samen met de teamleider bepaal je de lijnen en de ambities zijn groot; op het vlak van de uitvoering zijn er nog flinke slagen te maken. De sfeer binnen het Sociaal Domein kun je omschrijven als betrokken en gemotiveerd. We werken met korte lijnen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als manager;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare werkervaring als (afdelings)manager bij een overheidsorganisatie;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als manager binnen sociaal domein (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (afdelings)manager bij een gemeente (35 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Verbinding
– Zakelijk
– Goede teamspeler binnen MT
– Taakgericht en mensgericht
– Hands-on.
– Talenten en kansen zien
– Strategisch kunnen denken
– Kordaat zijn, kunnen doorpakken
– Zichtbaar zijn en de afdeling meenemen —> duidelijke communicatie

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.