Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Als Enterprise Architect ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedetailleerde inventarisatie van het huidige applicatielandschap binnen de gemeentelijke omgeving, inclusief het identificeren van koppelingen en afhankelijkheden. Op basis van deze analyse formuleer je een voorstel voor de sanering, vervanging, en verSAASing van bestaande systemen. Daarnaast stel je een doelarchitectuur voor die voldoet aan de VNG standaarden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als Enterprise Architect;
2. Aantoonbare ervaring met het werken volgens VNG standaarden op het gebeid van doelarchitectuur;
3. TOGAF of ArchiMate gecertificeerd.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met veranderingsmanagement (Noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare ervaring met het implementeren van architectuurveranderingen binnen organisaties. (Noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als Enterprise Architect binnen gemeentelijke omgevingen (35 punten);
7. Een certificaat van zowel TOGAF als Archimate (20 punten);
8. Uurtarief maximaal €123,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Adviesvaardigheid:
Sterke communicatieve vaardigheden om complexe technische concepten en oplossingen begrijpelijk over te brengen aan verschillende belanghebbenden. Het vermogen om overtuigend en adviserend op te treden.

Samenwerken:
In staat om effectief samen te werken met diverse teams en belanghebbenden binnen de organisatie. Ervaring met het coördineren van samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Analytisch:
Sterke analytische vaardigheden om het huidige applicatielandschap te begrijpen en passende oplossingen te formuleren. In staat om complexe problemen te ontleden en gestructureerde analyses uit te voeren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in 12 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.
Is hybride werken mogelijk: ja, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 20 december 2023 van 09:00-16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk bericht op dinsdag 19 december 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag15 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.