Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering gebundeld in de BVO Rijn en Braassem. Uitgangspunt voor deze samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap. Binnen de BVO werken we in twee teams, het team Functioneel Beheer en het team Beleid, Regie en Informatievoorziening, en zorgen we dat de ruim 1200 medewerkers van beide gemeenten elke dag goed kunnen werken. Binnen de BVO zijn de solution architect en de technische architect werkzaam. Voor het vastleggen van de architectuur onderdelen, procesinrichting en dergelijke wordt gebruik gemaakt van de applicatie BlueDolphin.

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat een CIO-office. Vanuit het CIO-office wordt de beleidskader en beleidslijnen ontwikkeld voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De Enterprise architect is onderdeel van het CIO-Office. De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar een Enterprise Architect die zorgt voor de verder inrichting van de informatie architectuur voor beide gemeenten.

Opdracht
Inmiddels zijn een aantal onderdelen van de architectuur ontwikkeld. De Enterprise architectuur met de onderliggend architectuur onderdelen moet verder doorontwikkeld worden. Momenteel wordt een traject ingezet waarbij voor beide gemeenten een Informatie Visie wordt opgesteld. De Enterprise architectuur, moet daarop aangesloten worden. Daarnaast geeft de Enterprise architect tezamen met het architectenteam verdere invulling aan het door ontwikkelen van de architectuur. In dit traject begeleid de Enterprise architect de medewerkers in het architecten team.

De Enterprise Architect valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur BVO, en onder functionele aansturing van Teamleider Beleid en Regie Informatievoorziening.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op het gebied van architectuur;
 2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Enterprise architectuur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als architect (35 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met de strategische inrichting van architectuur binnen overheidsorganisaties (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van architectuur processen en opstellen van procesbeschrijvingen (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met (door) ontwikkelen van architectuurteams (20 punten).

Competenties

 • Sociaalvaardig
 • Communicatief
 • Analytisch
 • Adviesvaardig
 • Strategisch vaardig
 • Secuur
 • Resultaatgerichtheid

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 9 tot 18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.