Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
De Gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart. De bewoners wonen in de stad Alphen aan den Rijn – met alle stedelijke voorzieningen – of juist in één van de kernen – met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. De dienstverlening aan onze bewoners en bedrijven staat. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Spreekt jou dat aan? Kom dan werken in Alphen aan den Rijn, een groene stad met lef. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Het Serviceplein                                                                                                                              
De afdeling Serviceplein staat voor excellente, integrale en laagdrempelige dienstverlening rond werk, inkomen, welzijn, scholing en zorg aan inwoners die ondersteuning nodig hebben zodat ze beter kunnen participeren in onze gemeente. Er werken ongeveer 125 mensen op de afdeling bij verschillende vakdisciplines. Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in 5 multidisciplinaire teams die wijkgericht werken. De teamleiders sturen de vakdisciplines aan, en faciliteren het wijkgericht werken van de multidisciplinaire teams. 

Wij investeren in onze mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken.

Opdracht
Wat ga je doen?
Je zal ingezet worden bij de Helpdesk Geldzaken. Helpdesk Geldzaken is een onderdeel van het team Geldzaken.

Helpdesk Geldzaken

De Helpdesk is de eerste ingang voor financiële vragen/zorgen. Je bent het aanspreekpunt voor inwoner, ketenpartners en andere disciplines binnen het Serviceplein. De werkzaamheden vinden plaats op het Serviceplein en je hebt de volgende taken:

 • Screenen en afhandelen van vragen
 • Voeren van eenmalige adviesgesprekken, met particuliere en zzp-ers
 • Opstellen van een budgetplan samen met de klant
 • Vaststellen van het uitgaven en schuldenpatroon van de cliënt en de mogelijke oorzaken
 • Coachen en adviseren van klanten
 • Inzicht bieden in de (nieuwe) financiële situatie
 • Doorverwijzen naar andere instanties (indien nodig)
 • Eventueel huisbezoeken afleggen, als de RIVM-richtlijnen daar ruimte voor bieden

Je werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende onderdelen:

Budgetcoach
Het grootste onderdeel van de werkzaamheden zullen bestaan uit het geven van budgetcoaching aan inwoners die in beschermingsbewind zittenen die willen en kunnen werken aan meer financiële zelfstandigheid.

In dit traject werken de inwoners aan het zelfvertrouwen en de vaardigheden die nodig zijn om de financiën weer zelf op te pakken. Dit doen zij onder begeleiding van jou als budgetcoach met ondersteuning van de bewindvoerder.

Adviesgesprekken
Een onderdeel van de werkzaamheden is het voeren van adviesgesprekken met inwoners die zich melden bij de Helpdesk Geldzaken

Voorlichtingen geven
Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan inwoners en ketenpartners kan een onderdeel zijn van je werkzaamheden.

Wie ben jij?
De schuldhulpverlener en budgetcoach waar wij naar op zoek zijn heeft HBO werk- en denkniveau en je hebt een opleiding Schuldhulpverlening afgerond. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de schuldhulpverlening en het voeren van gesprekken met inwoners met financiële vraagstukken. Bij voorkeur heb je ook ervaring als budgetcoach.

Je bent in staat een breed gesprek te voeren en in te zetten op een gedragsverandering d.m.v. motiverende gespreksvoering.  Verder heb je kennis van het sociale domein en bij voorkeur ken je  het hulpaanbod en de sociale kaart in de gemeente

Je hebt een klantgerichte instelling en bent gericht op samenwerking. Je bent integer en gaat graag mee in veranderingen die de kwaliteit van de organisatie en het werk ten goede komen. Je hebt de juiste motivatie en creativiteit om te komen tot goede prestaties. Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel, wat zich vertaalt in het denken in kansen en mogelijkheden om verder te kunnen verbeteren.

Je bent een teamspeler en bent flexibel in de verschillende werkzaamheden. Maandag en woensdag zijn de dagen dat je de werkzaamheden uitvoert vanuit het stadhuis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als schuldhulpverlener;
3. Aantoonbare werkervaring als budgetcoach.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als schuldhulpverlener en budgetcoach bij een gemeente (50 punten);
5. Een afgeronde opleiding op het gebied van Schuldhulpverlening (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Budgetcoach (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stressbestendig;
 • Accuraat;
 • Balans tussen ziel en zakelijkheid kunnen behouden;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Proactieve houding ;
 • Geconstateerde problemen en hindernissen kunnen omzetten in oplossingen;
 • Grenzen durven stellen
 • Assertief 
 • Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/uurtarief
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Maximum uurtarief van €75,00 exclsuief BTW, inclsuief reiskosten woon- werkverkeer. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 24 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen vrijdag 21 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden dinsdag 18 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 20 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.