Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-23

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Inwoners in de dorpen en de wijken van onze gemeente mogen erop vertrouwen dat onze digitale informatie en communicatie toegankelijk is voor iedereen. Met of zonder functiebeperking. Onze informatie is makkelijk te begrijpen en klopt altijd, onafhankelijk van een beperking of een soort device.

Opdracht
Als webredacteur ben je letterlijk een spin in het web. Internet is je lust en je leven. Je houdt je bezig met webcontent: de inhoud in de vorm van koppen, teksten, afbeeldingen en filmpjes. Je bent schrijver, redacteur, organisator, designer, coach, beheerder en toezichthouder tegelijk. Je coacht en adviseert collega’s op zinvolle, vanuit de bedoeling beredeneerd, webcontent. Die coach en adviesrol heb je ook op Digitale Toegankelijkheid. Daarnaast kun je dit uiteraard ook in de praktijk toepassen.

Je:

 • weet wat onze inwoner nodig heeft op het vlak van digitale informatie en communicatie;
 • kunt schrijven voor het web en je bent nauwkeurig. Je hebt een goede taalbeheersing, dus kunt ook goed en nauwgezet de teksten van anderen beoordelen en verbeteren;
 • hebt technisch inzicht. Je hebt ervaring met (high volume) contentmanagementsystemen (cms) en systemen die websites ondersteunen. Kennis van Google Analytics is een pré;
 • vindt het leuk om mensen te coachen. Je zet je kennis en skills in om collega’s beter online te laten communiceren;
 • hebt expertise opgebouwd over Digitale toegankelijkheid en past dit actief toe. Kennis van (andere) standaarden voor overheidsinformatie en -communicatie is een pré;
 • kan plannen en organiseren. Je hebt vaak te maken met deadlines. Je bent daarin duidelijk naar je collega’s wat je wanneer van ze verwacht.

Je kunt als Webredacteur verschillende taken hebben:

 • adviseren en coachen van collega’s over de beste wijze van online informatie en communicatie, beredeneerd vanuit de waarde voor de inwoner;
 • uitdragen van digitale toegankelijkheid in gesprekken met collega’s;
 • adviseren en coachen van collega’s hoe zij digitaal toegankelijke content kunnen aanleveren;
 • maken van nieuwe content of redigeren van bestaande teksten en geschikt maken voor het web;
 • toegankelijk maken van (bestaande) digitale middelen of teksten;
 • regelen dat webcontent actueel blijft. Als collega’s bijvoorbeeld beloofd hebben een pagina over het product van hun afdeling te onderhouden, houdt je hen daaraan;
 • analyseren of de informatie voldoende leidt tot websitegebruik en actief in gesprek gaan met je collega als dat niet zo is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met high volume (overheids-)website(s);
2. Aantoonbare werk op het gebied van Digitale Toegankelijkheid;
3. Maximaal uurtarief van € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer ;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als webredacteur bij een overheidsorganisatie;
5. Kandidaat is beschikbaar voor 24 uur per week per maandag 3 april 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als webredacteur (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van digitale toegankelijkheid (Webrichtlijnen WCAG 2.1) (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als webredacteur voor een gemeente(20 punten);
9. Aantoonbare kennis met schrijven voor het web (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgerichtheid;
 • Coachen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigen;
 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Communicatief;
 • Accuratesse;

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 27 maart 2023 (in de middag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk donderdag 23 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 22-03: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 30 juni 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.