Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Voor de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen streeft de gemeente Hilversum naar een of enkele locaties met een meer permanent karakter. De eerste locatie wordt momenteel verbouwd en  volgende locaties zullen op korte termijn moeten worden aanbesteed en ingericht voor bewoning. Hiervoor dienen er op korte termijn verschillende inkooptrajecten te starten en dient het dagelijkse facilitaire beheer van de locatie (s) te worden ingericht. Wij zijn dan ook op zoek naar een Facilitair coördinator die samen met de Senior medewerker de facilitaire inkoop / beheer werkzaamheden kan begeleiden / uitvoeren.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 1. Deelnemen aan verschillende omvangrijke, complexe onderhandse en Europese Aanbestedingen van diensten en leveringen met betrekking tot o.a. de facilitaire inrichting van het gebouw en facilitaire dienstverlening op de verschillende opvanglocaties;
 2. In samenwerking met het projectteam opstellen van alle relevante aanbestedingsdocumenten, zoals o.a. aanbestedingsleidraad, programma van eisen en gunningcriteria, nota van inlichtingen, contracten, etc.;
 3. Deelnemen aan het gehele inkoopproces, waaronder de beantwoording van leveranciersvragen d.m.v. de nota van inlichtingen, de beoordeling van de offertes en gunning. De gemeente Hilversum maakt hiervoor gebruik van TenderNed;
 4. Bewaking van de voortgang, planning en beslismomenten en het signaleren van knelpunten;
 5. Na afronding van de aanbesteding, zorgdragen voor de (start van de) uitvoering van implementatie van de afgesloten contracten inclusief het inrichten van de contractadministratie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Facilitair Management, Hotelschool of gelijksoortige opleiding;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van implementatieprojecten voor nieuwe huisvesting én het inrichten van facilitair beheerorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Beschikbaar per uiterlijk 23 januari 2023 (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van facilitaire inkoopwerkzaamheden (Benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) 25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van een facilitaire beheersorganisatie zowel hard- als soft services (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van een facilitaire contractenadministratie, blijkend uit minimaal 2 referentie-projecten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Affiniteit met aanbestedingen facilitaire diensten en leveringen;
 • Affiniteit met het inrichten van facilitair beheer;
 • Affiniteit met het inrichten van een facilitaire contractenadministratie;
 • Overtuigingskracht;
 • Sterk in plannen / organiseren;
 • Stressbestendig;
 • Out of the box denken;
 • Flexibel;
 • Professioneel en representatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.