Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-10

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ruim 200 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Onze organisatie is in ontwikkeling. Onder de titel ‘Focus en Ruimte’ werken we langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:

 • Verbeteren van het planmatig werken;
 • Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;
 • Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;
 • Verbeteren van de samenwerking; hoe doen we het samen?

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Binnen Gemeente De Bilt is het team facilitair een belangrijke spil. Dit team draagt de verantwoordelijkheid voor het bodewerk, facilitaire zaken en reprowerkzaamheden. Vanwege ziekte in het team en een interne verbouwing heeft dit team tijdelijk ondersteuning/versterking nodig. Onder de bodetaken valt het klaarzetten en opruimen van vergaderzalen, het op orde houden van de pantry’s en ondersteunen bij huwelijken en andere officiële gelegenheden. Deze gelegenheden zijn soms ook ’s avonds of in het weekend. Je werkt daarom volgens een wisselend rooster. Daarnaast ga je ook met facilitaire vragen aan de slag. Denk hierbij aan het oplossen van eenvoudige verstoringen of het uitvoeren van kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De reprowerkzaamheden bestaan uit het innemen en uitgeven van mobiele devices (laptops en telefoons) en je fungeert als eerste vraagbaak bij problemen met deze devices. Daarnaast houd je je bezig met het afdrukken/printen van brieven.

Gezien het type werk verwachten mij ook dat iemand zich representatief kan presenteren en zelf in bezit is van nette kleding (bijvoorbeeld nette donkere broek, wit overhemd/blouse).

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
 2. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als facilitair medewerker (40 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring als facilitair medewerker bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met ICT problemen (20 punten);
 4. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau op het gebied van Facilitaire dienstverlening (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Aanpakker

–      Flexibel

–      Samenwerken

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.