Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De directie Bedrijfsvoering (ca. 120 medewerkers)  bestaat uit de afdelingen Financiën, Informatiemanagement & ICT Beheer, HRM en Facilitair & Inkoop (F&I). De afdeling F&I (ca. 35 medewerkers) bestaat uit een verschillende samenwerkende disciplines, namelijk huisvesting, inkoop, arbo en facilitaire zaken. De projectmedewerker facilitaire zaken maakt onderdeel uit van de het team facilitaire zaken, die bestaat uit 12 directe collega’s.

De Servicedesk Facilitaire zaken is onderdeel van het team Facilitaire Zaken. De Servicedesk werkt dagelijks aan inkomende meldingen, reserveringen en bestellingen. Hiervoor wordt er binnen de VRU gebruik gemaakt van een FMIS. Daarnaast is de Servicedesk bereikbaar per mail en telefonisch.

Op de Servicedesk werken vijf collega’s en is er frequent contact tussen interne klanten, gemeenten en uitvoerende organisaties.  Het team is op zoek naar tijdelijke versterking om achterstanden in te verwerken meldingen van interne collega’s te kunnen verwerken. Daarnaast wordt er met het team gewerkt aan het optimaliseren van processen, zoals onder andere het afhandelen van meldingen van interne collega’s. 

Opdracht
In samenwerking met de collega’s van de Servicedesk ben je het eerste aanspreekpunt voor alle wensen en vragen op facilitair gebied voor interne medewerkers en leveranciers. Je bewaakt de oplostermijn van de meldingen, verdeelt werkorders, geeft toegangspasjes en sleutels uit en je hebt veel contact met leveranciers en onze eigen buitendienstmedewerkers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Facilitair medewerker servicedesk;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Facility management;
3. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Facilitair medewerker servicedesk bij een overheidsinstantie (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van én werkervaring met Axxerion (benoem duidelijk in het cv waar deze kennis en werkervaring zijn opgedaan) (20 punten);
6. Een maximum uurtarief van €60,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (50 punten);
a. Een maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (0 punten);
b. Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten);
c. Een maximum uurtarief van €65,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (35 punten);
d. Een maximum uurtarief van €60,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent klantgericht en je kunt luisteren en verbinden: je zorgt ervoor dat de (interne) klant zich gehoord weet;
 • Je bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) en gesprekspartner op diverse niveaus zowel intern als extern;
 • Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren;
 • Je staat stevig in je schoenen, durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt zaken goed relativeren;
 • Je kunt goed samenwerken en bent flexibel qua werkzaamheden en werktijden;
 • Je hebt een zakelijke werkhouding en gevoel voor humor;
 • Je bent in staat zelfstandig prioriteit aan te brengen in je werkzaamheden;
 • Goede beheersing van Nederlandse taal (zowel woord als schrift).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg (flexibel).

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op dinsdag 25 april 2023 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 april 2023, in de middag. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 24 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.