Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-22

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
Gemeente Wijdemeren is op zoek naar een (zeer) ervaren financial controller. De gemeente is voor 2023 onder preventief toezicht geplaatst van de provincie Noord-Holland, maar heeft wel voor 2024-2027 een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting gemaakt op basis van een financieel herstelplan. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om te komen tot een bestuurlijke fusie en gaat de komende periode op zoek naar een fusiepartner.

Werkzaamheden:

  • Levert een actieve bijdrage bij het opstellen van de P&C producten binnen het team financiën;
  • Opstellen gecombineerde rapportages in Excel, zoals auditfiles voor de diverse planning en control producten;
  • Cognos rapportages opstellen en optimaliseren;
  • Voorstellen doen voor het optimaliseren van werkprocessen (IV3, aansluiting sub- met financiële administratie etc.)
  • Signaleert risico’s, verbeter,- en/of knelpunten;
  • Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van € 112,50 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van Cognos reportages binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van jaarrekeningen binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Financial Controller en/of Financieel Adviseur bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
7. Afgeronde opleiding bedrijfsadministratie op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Financial Controller en/of Financieel Adviseur bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën / BBV in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het CV) (25 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van Planning & Control producten binnen een gemeente (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Naast de ruime kennis en ervaring die je meeneemt vinden wij het volgende ook belangrijk.
Je bent: flexibel, stressbestendig, creatief, collegiaal en analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.