Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het domein bedrijfsvoering en het team financien 1.
Jouw spilfunctie vereist dat je een verbinder bent, die in staat is om soms taaie financiële materie op een eenvoudige wijze bij anderen over te brengen en hen mee te nemen in de processen.

Je bent medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de planning en control cyclus binnen een organisatieonderdeel van provincie Utrecht. Je bent hier de essentiële schakel, die de P&C-cyclus binnen het organisatieonderdeel helpt coördineren, aan budgethouders en projectleiders financiële informatie en advies geeft en zorgt voor de complexere financiële mutaties.

Je werkt daarbij nauw samen met de business controller(s) en de senior adviseur financiën voor je domein en met de financieel beleidsondersteuners.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • het coördineren en toetsen van de financiële bijdragen van jouw domein voor de planning en control producten (zoals de kadernota, begroting en jaarrekening);
 • adviseren op financiële vraagstukken, zoals die o.a. verwoord worden in collegevoorstellen;
 • ondersteunen van de budgethouders met financiële vraagstukken en hen helpen met de budgetbewaking, o.a. door het opstellen van managementrapportages op diverse thema’s, zoals de voortgang op financiën en personeel;
 • het optimaliseren van het gebruik van de financiële systemen en een vertaling van financiële kaders naar concrete acties binnen het domein;
 • begrotingswijzigingen uitvoeren en zorgen voor een aansluiting met de projectadministratie in samenwerking met de projectcontrollers;
 • nieuwe financiële instrumenten borgen die de realisatie van de programma’s bevorderen en deze instrumenten uitdragen.

Je werkt nauw samen met de businesscontroller(s) van het domein en richt samen met hen de P&C-cyclus in.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur;
3. Aantoonbare werkervaring met het input leveren en opstellen van P&C producten, ervaring op het gebied van het vakgebied treasury, het inzetten van financiële beleidsinstrumenten;

Gunningscriteria
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van economie of bedrijfskunde (25 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur binnen de overheid (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met LIAS (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 

Competenties

 1. Persoonlijke eigenschappen
 2. Je hebt een flexibele, kritische en dienstverlenende houding, met oog voor details en een grote resultaatgerichtheid
 3. Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij stressbestendig
 4. Je bent een duidelijke senior, die het vakgebied beheerst en zeer goed kan communiceren met de lijnorganisatie en functionele aanwijzingen kan geven.
 5. Vaardigheden
 6. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 7. Je bent nauwkeurig en zorgvuldig in het werk
 8. Kan goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden en behoudt het overzicht
 9. Kennis
 10. Kennis van overheidsfinancien en van de verschillende bestuurlijke besluitvormingsprocesen
 11. Je hebt kennis van en analytisch inzicht in de administratie en de vertaling daarvan in de verschillende P&C producten
 12. Je hebt kennis van en bent vaardig met de IT systemen: SAP, LIAS, Excel, Civision middelen 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdagochtend 9 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vridjag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 1 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.