Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-04

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Binnen een complexe organisatie werk je voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de drie colleges. Je klanten zijn de bestuurders van de drie gemeenten. Je kunt je feilloos bewegen binnen deze verschillende speelvelden. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

Jouw werkzaamheden:

 • Je verzorgt de financiële administratie van (één van) de gemeenten en de werkorganisatie, waaronder het coderen van de inkoopfacturen;
 • Je verwerkt P&C producten in de financiële administratie;
 • Je levert gegevens voor de P&C cyclus en stelt financiële overzichten op;
 • Je verricht werkzaamheden voor het opstellen van de jaarrekeningen, in het bijzonder de balansen en het balansdossier (t.b.v. de externe accountant);
 • Je verricht interne controle werkzaamheden en beheert het grootboek, de tussenrekeningen en een aantal sub-administraties (o.a. de vaste activa);
 • Opstellen van periodieke rapportages;
 • Ondersteuning van de budgethouders;
 • Verzorgen van de maandafsluitingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Mbo niveau 4;
2. Aantoonbare werkervaring als Financieel Administrateur in de afgelopen 2 jaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal Mbo niveau 4 in de richting van Financiële administratie (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel Administrateur bij een gemeente (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de BBV (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Een maximum uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent analytisch sterk;
– Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
– Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
– Je bent een echte teamspeler;
– Je bent stressbestendig en optimistisch ingesteld.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Dinsdag, overige dagen in overleg.

Planning
De bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 6 september 2023 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 5 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 3 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.