Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie ben jij degene die de P&C van de BEL-Combinatie mede opstelt en verder brengt. Je hebt een belangrijke bijdrage aan de jaarrekening van de BEL-combinatie en ook voor de kadernota en begroting van de BEL-Combinatie die komende maanden opgestelt moeten worden. Daarnaast werk je mee aan de belastingtaak die de BEL-Combinatie in samenwerking met de centrumgemeenten Baarn en Huizen uitvoert voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Je klanten zijn de collega’s binnen het team C&F, de directie, het MT en portefeuillehouders. Jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast het cluster P&C, ook een cluster Financiële Administratie en we hebben een aantal collega’s die zich bezig houden met de AO-IC en kwaliteitszorg. Binnen het cluster P&C is er een  coördinator van het P&C-proces (gericht op de planning en monitoring van dit proces) een aantal financieel accounthouders voor iedere gemeente en een aantal financieel teamadviseurs voor de teams binnen de BEL-combinatie. Waar de teamadviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, zijn de accounthouders juist de schakel tussen hen en het bestuur. De coördinator plant en monitort dit proces. De collega die wij nu zoeken is dus één van die financieel accounthouders.Dit houdt onder meer in dat je:

 • Meewerkt aan het opstellen van de P&C documenten, zoals de jaarrekening van de BEL-Combinatie en de kadernota en begroting van de BEL-Combinatie.
 • Je de collega die deze taak nu uitvoert ondersteunt in die werkzaamheden.
 • Dat je je bezig houdt met het taakveld belastingen. Deze worden uitgevoerd door Baarn en Huizen, maar hebben betrekking op onze drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
 • Je andere voorkomende werkzaamheden oppakt op financieel gebied, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden op treasurygebied, werkzaamheden op het gebied van de algemene uitkering of andere werkzaamheden.

Binnen het cluster P&C gaat veel tijd zitten in de totstandkoming van de P&C-producten. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar dat loopt best stroef. Jij bent de persoon die de doorontwikkeling aanjaagt en aanstuurt.

Inhoudelijk ben je goed op de hoogte van wat er speelt binnen het vakgebied. Je hebt kennis van de BBV en hebt kennis van financiele systemen.Tegelijk ben je gericht op de verbinding met de andere geledingen binnen onze organisatie en ben je altijd op zoek naar de verbinding.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Opstellen de P&C-producten (de kadernota, begroting, zomernota, jaarrekening);
 • Belastingwerkzaamheden (niet zozeer inhoudelijk, maar als “verbindingspersoon tussen de uitvoerende gemeenten en onze organisatie);
 • Monitort wat de voortgang is en bijstuurt met elkaar waar nodig;
 • overleg voeren met belanghebbenden.

Het is van belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur / Planning & Control;
3. Aanwezig op kantoor in 50% van de tijd, in ieder geval op donderdag, andere dagen in overleg;
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de P&C cyclus binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financiële of economische richting (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en gemeentewet e.d. (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met SAP (CiVision Middelen) en/of LIAS (5 punten);
10. Een maximumuurtarief van € 105,- euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van plannen, structureren, bewaken en communiceren;
 • Sociaal vaardig, toegankelijk en met een gezonde dosis humor. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt;
 • Oog voor het financieel beleid op strategisch niveau, maar ook kunnen verdiepen in administratieve details.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 19 december 2023 tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met  donderdag 14 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december 2023  09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.