Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Teams van Samenleving
Je thuisteam is Bedrijfsvoering & Projecten Samenleving, dat bestaat uit verschillende (staf)onderdelen, waaronder kwaliteit, projectleiding, ondersteuning en financiën. In dit team werken ca. 20 mensen. Samenleving bestaat, naast het eigen team, uit verschillende uitvoerende teams bij het Serviceplein en beleidsteams bij Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wat ga je doen?
In deze uitdagende, hands-on functie ben je de financieel adviseur voor de teams van Maatschappelijke Ontwikkeling. Je bent het aanspreekpunt voor de teamleiders en accounthouders van de diverse teams bij financiële vraagstukken. Ter ondersteuning van beheersmaatregelen maak je diverse overzichten en houd je de controle over de eigen begroting. Je neemt het initiatief tot het verzamelen, interpreteren en analyseren van financiële informatie, adviseert en rapporteert hier gevraagd en ongevraagd over. Je geeft financieel advies op een breed vakgebied over beleids- en/of uitvoeringsvraagstukken en werkt hierin ook samen met andere (financiële) collega’s. Je ondersteunt de planning & control cyclus en werkt hiervoor samen met het centrale team Financiën. Je draagt zorg voor de uitvoering en implementatie van oplossingen en processen en je signaleert financiële risico’s en knelpunten. Werkzaamheden zoals de controle op het facturatie- en subsidieproces behoren ook tot je takenpakket en kun je worden ingezet bij ad-hoc en projectmatige financiële werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Energietoeslag en Toeslagenaffaire. Verder geef je vorm aan de rol van Security Officer Suwinet. Je werkzaamheden bestaan uit de maandelijkse reguliere gebruiksrapportages downloaden en beoordelen op afwijkingen tov vorige periodes, opvragen Whitelist, meedenken over Suwinet-jaarplan, audit, privacy- en beveiligingsissues.

Wie ben je?
Pragmatisch en analytisch, je bent het allebei. Je bent in staat goed te schakelen in deze brede functie en te werken in een dynamische werkomgeving. Je hebt en houdt overzicht, weet zaken duidelijk uit te leggen, weet goed te analyseren, bent constructief kritisch en weet met je adviezen anderen te overtuigen, waarbij regelmatig sprake is van kritisch tegenspel. Je bent resultaatgericht en besluitvaardig en in staat om de taken zowel zelfstandig als in teamverband doelgericht te kunnen uitvoeren. Andere belangrijke vaardigheden zijn voortgangscontrole, kwaliteitsgerichtheid, politiek bestuurlijke/organisatiesensitiviteit en doorzettingsvermogen. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante opleidingen. Je hebt aantoonbare kwaliteiten en ervaring in de gemeentelijke financiële administratie in Key2Financien en affiniteit met het Sociaal Domein.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring in het Sociaal Domein (50 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Key2Financien (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Suwinet (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Adviesvaardigheden

–      Accuratesse

–      Pragmatisch

–      Analytisch vermogen

–      Schakelvermogen (flexibiliteit)

–      Cijfermatig inzicht

–      Constructief kritisch

–      Samenwerkingsgericht

–      Resultaatgericht

–      Klantgericht

–      Overtuigingskracht

–      Organisatiesensitiviteit

–      Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 11 april 2023 van 10.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 7 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 tot 40 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.