Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-02

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.
Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.
De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de inwoner. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend om het beste voor Baarn te realiseren.

Opdracht
De gemeente Baarn zoekt tijdelijk een Financieel Adviseur. Bij de gemeente Baarn richten wij ons op drie kernwaarden, namelijk: samenwerken, duidelijk en verbindend. De gemeente Baarn is een mensgerichte organisatie, kleinschalig, met korte lijnen en met mooie complexe financiële dossiers in de volle breedte.

Als adviseur adviseer je aan de organisatie, management en bestuur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Specifiek doe je dit op aandachtsgebieden als investeringen, treasury en financiele beleidsnota’s. Daarnaast draagt je bij aan de uitvoering van de P&C-cyclus. 

Je versterkt het team Financieel Beleid als financieel adviseur en ben je sparringpartner voor de coördinerend strategisch adviseur van het team. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in het opleiden van collega financieel adviseurs, met name op politiek-bestuurlijk adviseren.

Concreet:

 • Je draagt bij aan de totstandkoming van de planning & control producten;
 • Je maakt prognoses en stelt (financiële) scenario’s op;
 • Je adviseert over de financiële impact van beleidskeuzes;
 • Je draagt zorg voor een adequate informatievoorziening naar bestuur, management en organisatie;
 • Je draagt bij aan het opstellen van financiele beleidsnota’s;
 • Je begeleid collega financieel adviseurs in advisering op politiek-bestuurlijk vlak.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior financieel adviseur binnen het fysiek domein van een gemeente;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Financiën of bedrijfseconomie (10 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en/of werkervaring van het BBV en financiële vraagstukken bij de overheid (duidelijk benoemd in het CV) (35 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning & control cyclus (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie met advisering aan bestuur/wethouder (20 punten);
7. Beschikbaar per 15 augustus 2023 voor tenminste 16 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht: je verdiept je in de behoeften en uitdagingen van de afdelingen die je adviseert en sluit daar bij aan in je advisering, dit doe je proactief;
 • Betrouwbaar: je komt afspraken na, werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht;
 • Analytisch: je ziet mogelijkheden tot verbetering van prestaties en doet actief feitelijk onderbouwde verbetervoorstellen;
 • Communiceren: je bent duidelijk in je communicatie – in gesprekken, analyses en adviezen;
 • Verbinden: je bent in staat om in verbinding te komen met mensen en deze in beweging te krijgen, je legt verbindingen over dossiers, teams en afdelingen heen;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: in staat om verschillende belangen en risico’s goed in te schatten en af te wegen;
 • Eigenaarschap: je neemt verantwoordelijkheid voor resultaat en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek, drie (3) kandidaten
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/tarief
Voor deze functie geld een maximaal uurtarief van: € 100,-  ex btw, inclusief Fee Flextender en kosten woon en werkverkeer.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: Ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 8 augustus 2023 tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 7 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 31 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden woensdag 2 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 3 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 32 uur uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.