Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
De gemeente Baarn zoekt tijdelijk een Financieel Adviseur. Bij de gemeente Baarn richten wij ons op drie kernwaarden, namelijk: samenwerken, duidelijk en verbindend. Als adviseur geef je jouw adviezen aan organisatie, management en bestuur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Specifiek doe je dit voor de afdelingen Ontwikkeling Ruimte en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast draagt je bij aan de uitvoering van de P&C-cyclus. De gemeente Baarn is een mensgerichte organisatie, kleinschalig, met korte lijnen en met mooie complexe financiële dossiers in de volle breedte.

Opdracht
Je versterkt het team Financieel Beleid als financieel adviseur. Daarnaast ben je sparringpartner van de coördinerend strategisch adviseur van het team voor continue verbetering van het P&C proces en de vak ontwikkeling. Je vervult een belangrijke rol in het opleiden van collega financieel adviseurs, met name op politiek-bestuurlijk adviseren. Participeert en adviseert bij de actualisatie van het IBOR, GRP en plan maatschappelijk vastgoed.

Concreet:

 • Je draagt bij aan financieel advies op College- en Raadsvoorstellen;
 • Je draagt bij aan de totstandkoming van de planning & control producten zoals de jaarrekening en perspectiefnota;
 • Je maakt prognoses en stelt (financiële) scenario’s op;
 • Je adviseert over de financiële impact van beleidskeuzes;
 • Je draagt zorg voor een adequate informatievoorziening naar bestuur, management en organisatie;
 • Financiële- en bedrijfsprocessen verbeteren en inrichten.
 • Je begeleid collega financieel adviseurs in advisering op politiek-bestuurlijk vlak

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur binnen het fysiek domein van een gemeente;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 12 februari 2024.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financiën of bedrijfseconomie (10 punten);
4. Aantoonbare kennis (d.m.v. een gevolgde cursus of werkervaring) van het BBV en financiële vraagstukken bij de overheid (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning & control cyclus (20 punten);
6. Aantoonbare bestuurlijke werkervaring binnen een gemeente (leidinggevende / wethouder) (25 punten);
7. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht: je verdiept je in de behoeften en uitdagingen van de afdelingen die je adviseert en sluit daar bij aan in je advisering, dit doe je proactief;
 • Betrouwbaar: je komt afspraken na, werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht;
 • Analytisch: je ziet mogelijkheden tot verbetering van prestaties en doet actief feitelijk onderbouwde verbetervoorstellen;
 • Communiceren: je bent duidelijk in je communicatie – in gesprekken, analyses en adviezen;
 • Verbinden: je bent in staat om in verbinding te komen met mensen en deze in beweging te krijgen, je legt verbindingen over dossiers, teams en afdelingen heen;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: in staat om verschillende belangen en risico’s goed in te schatten en af te wegen;
 • Eigenaarschap: je neemt verantwoordelijkheid voor resultaat en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een maximum uuratief tussen de €90,- en €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 5 februari 2024 tussen 15:00 en 17:00 uur of op donderdag 8 februari 2024 tussen 09:00 en 10:00 uur en tussen 15:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.