Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
De gemeente Landsmeer is met ongeveer 11.000 inwoners een kleinere zelfstandige gemeente. Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed persoonlijk contact met elkaar en inwoners is ons veel waard. Vanwege de omvang van het ambtelijk apparaat heb je werk met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en variatie. Bij ons kun je je ontwikkelen tot een allrounder. Als vanzelf dienen wij de Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders.

Opdracht
Binnen een organisatie die veelal onder druk staat, werk je mee aan de jaarrekening om er voor te zorgen dat deze tijdig aan het college kan worden aangeboden. Het team financiën bestaat uit 2 adviseurs (plus 1 vacature) en 4 medewerkers op de afdeling administratie, waarbij 1 medewerker daar de coördinatie heeft en veel ervaring op de boekhouding. Door het niet kunnen invullen van een vacature hebben wij, in ieder geval, voor de jaarrekening extra inzet nodig om deze tijdig aan te kunnen leveren, zodat de accountant half april 2023 kan beginnen met zijn controle. De focus ligt daarbij echt op de jaarrekening, de boekhoudkundige vraagstukken en waar nodig een breder financieel adviseurschap. Ons boekhoudkundige systeem is FMS en voor de jaarrekening (P&C cyclus) werken wij met LIAS.

Jouw werkzaamheden:

 • Je speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de planning- en control documenten waarbij de focus ligt op (de onderbouwing) van de jaarrekening;
 • Tegelijkertijd draag je mede zorg voor de kwaliteit en tijdigheid van dit product;
 • Je hebt periodiek overleg met de coördinator financiën over de voortgang en uitvoering van de jaarrekening en maakt de vertaling naar de boekhouding en zorgt er voor dat die basis continu up tot date is en het dossier gevuld wordt voor de accountant.
 • Je zorgt voor heldere informatieverstrekking
 • Je verricht werkzaamheden voor het opstellen van de jaarrekening;
 • Indien nodig zal er ook gevraagd worden om een breder financieel adviseurschap richting organisatie en daarin ook de adviseurs te kunnen ondersteunen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Financieel adviseur/administrateur binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde financiële opleiding op minimaal HBO niveau (10 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring Financieel adviseur/administrateur binnen een gemeentelijke instelling (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de BBV (30 punten);
6. Maximum uurtarief van € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je bent een echte teamspeler;
 • Je bent stressbestendig en optimistisch ingesteld.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, regelmatige aanwezigheid is noodzakelijk.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Landsmeer zijn gepland op woensdag 15 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdagochtend 14 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente Landsmeer vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.