Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-29

Organisatie
Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit.

Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.

Op het deel van de N307 tussen de N306 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staat het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.

Doel van de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen is verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.

Voor nadere informatie over het project N307 Roggebot-Kampen zie http://www.overijssel.nl/n307 en http://www.flevoland.nl/dossiers/n307-roggebot-kampen.

In de zomer van 2020 is de realisatie van het project gegund aan de Combinatie Roggebot, gevormd door combinanten Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.

Opdracht
Voor project N307 Roggebot-Kampen wordt voor het opdrachtgeversteam een financieel adviseur projectadministratie gevraagd. Je krijgt een rol als financieel adviseur projectadministratie in het team projectbeheersing, maar werkt voor alle IPM disciplines. De primaire aansturing en samenwerking verloopt met de plv. manager projectbeheersing.

Je bent een specialist op het gebied van financiële beheersing. Je hebt ruime kennis en ervaring in het bijhouden van een financiële projectadministratie. Je bent in staat om het hele proces van inkoop tot betaling actief te doorlopen/bewaken. Daarnaast ben je bekend met werken in een publieke en bestuurlijke omgeving.  Je hebt uitstekende vaardigheden opgedaan in het zorgvuldig doorlopen van financiële processen en het verwerken van informatie in systemen. Je werkt nauwkeurig en gestructureerd. Je bent proactief, resultaatgericht, zorgvuldig, daadkrachtig,  een toepasser en een betrouwbare en ondernemende collega. Geen uitdaging is voor jou teveel. Tegelijkertijd een leergierige professional die een hands on mentaliteit heeft met een hoog werktempo zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. Voor deze functie zoeken we een gedreven, ervaren financiële professional met een aantal jaren  (tenminste 10) gerichte werkervaring in publieke en bestuurlijke omgeving.

Tot je belangrijkste taken behoren:

 • Algemene financiële beheersing voor de administratie project N307, project Recreatieterreinen en programma IJsseldelta programma fase 2;
 • Budget en kredietbewaking;
 • Verzorgen van project personeelsprognose en meedenken aan dekkingsvoorstellen;
 • Kostenbeheersing/prognoses einde werk (denk aan input aanleveren voor o.a. begroting);
 • Factureringsafhandeling (denk aan verwerking van orders in de systemen, bewaking van inkoopfacturen, debiteuren- en crediteurenbeheer (initiëren van betalingen));
 • Verplichtingadministratie;
 • Indexeringsbewaking;
 • Opstellen van financiële overzichten/rapportages;
 • Opstellen accountantsdossiers;
 • 1e aanspreekpunt voor de financiële projectadministratie binnen het projectteam N307 en voor de financiële afdelingen binnen provincies Flevoland en Overijssel;
 • Meedenken in het optimaliseren van de financiële processen binnen het project.

 Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag. In overleg te bepalen welke dagen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. We werken hybride: deels thuis, deels op locatie. Conform de richtlijnen van het RIVM. Locaties waar gewerkt wordt zijn de bouwlocatie bij Roggebot en het provinciehuis in Lelystad. Gezien de werkzaamheden kan het zijn dat af en toe op locatie bij een van de betrokken partijen wordt gewerkt;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, mobiel en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. Dag dat er in ieder geval op locatie aanwezig moet zijn: donderdagochtend, overige dagen in overleg te bepalen;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
6. Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Tenminste 10 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker (30 punten);
a. Tot 10 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker (10 punten);
b. 10 jaar of meer aantoonbare ervaring als financieel medewerker (30 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring als financieel medewerker (0 punten);
8. Tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een (de)centrale overheidsinstantie als financieel medewerker (30 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een (de)centrale overheidsinstantie als financieel medewerker (10 punten);
b. 5 jaar of meer aantoonbare ervaring bij een (de)centrale overheidsinstantie als financieel medewerker (30 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring bij een (de) centrale overheidsinstantie als financieel medewerker (0 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met automatiseringsprogramma’s SAP en/of Coda (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met automatiseringsprogramma’s SAP en/of CODA (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met automatiseringsprogramma’s SAP en/of CODA (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het voeren van een projectadministratie (10 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van een projectadministratie (0 punten);
b. 2 jaar of meer aantoonbare werkervaring met het voeren van een projectadministratie (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het aanmaken van verplichtingen van opdrachten (10 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het aanmaken van verplichtingen van opdrachten (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met het aanmaken van verplichtingen van opdrachten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet en onderbouw dit, met minimaal 2 referenties in het CV.

 Competenties

 • Betrouwbaar;
 • Nauwgezet, punctueel;
 • Proactief;
 • Teamspeler;
 • Gestructureerd;
 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands en minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 25 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken (via teams) bij de provincie zijn gepland op donderdag 2 februari 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 30 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Flevoland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.