Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-04

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Ben jij een ervaren financieel adviseur en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor een periode van 6 maanden zijn wij op zoek naar een veelzijdige financieel adviseur die snel aan de slag kan. In deze tijdelijke opdracht werk je binnen een klein team en draag je bij aan de kwaliteit van het cluster Financiën van onze organisatie.

Werkzaamheden:

 • Fungeren als financieel aanspreekpunt voor het team ruimte en dienstverlening en vakinhoudelijke ondersteuning bieden.
 • Ondersteunen van de strategisch financieel adviseur bij diverse projecten in het ruimtelijk domein, zoals budgetten voor rioolinvesteringen en grondexploitaties.
 • Geven van financieel advies voor college- en raadsvoorstellen en opstellen van rapportages.
 • Verzorgen van budgetbeheer en ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting.
 • Visualiseren van gegevens tot management informatie voor de organisatie en het bestuur.

Als financieel adviseur in deze tijdelijke opdracht ben je een echte verbinder die de behoeften in de organisatie praktisch kan vertalen naar concrete acties en oplossingen. Je bent in staat om collega’s zonder financiële achtergrond mee te nemen en te overtuigen van jouw adviezen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op Financieel gebied;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Excel en kunt de functionaliteiten hiervan goed toepassen bij je analyses, benoem dit duidelijk in het cv;
4. Aantoonbare werkervaring met Key2financiën en Cognos;
5. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel adviseur binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein en vakgebied Dienstverlening, licht dit duidelijk aan in het cv (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met overheidsfinanciën, financiële wet- en regelgeving en Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Budgetbeheer en het opstellen van een Jaarrekening (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch denken
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Stressbesteding en kan goed omgaan met pieken in het werk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja, uitgangspunt is 50/50

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 11 april 2023 tussen 13:00 uur en 17:00 uur of donderdag 13 april 2023 van tussen 14:00 uur en 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  vrijdag 6 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 3 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 4 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 5 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.