Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
De gemeente Voorschoten werkt vanuit drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Er is een prettige en informele werksfeer.

Voor het domein Mens en Samenleving werken we samen met de gemeente Wassenaar op grond van een dienstverleningsovereenkomst. Dit betekent dat de gemeente Voorschoten taken uitvoert voor de gemeente Wassenaar. Het betreft taken op het gebied van de WMO, jeugd, werk & inkomen, zorg, onderwijs, cultuur, sport, gezondheid, kinderopvang, welzijn en subsidies. De gemeente Voorschoten heeft in het coalitieakkoord aangegeven de focus van de Haagse regio naar de Leidse regio te willen verleggen om zo vanuit zelfstandigheid meer eenduidigheid in de samenwerking aan te brengen. De gemeente Voorschoten heeft al een begin gemaakt met het aanbrengen van deze focus door de inkoop van WMO en jeugd in de Leidse regio onder te brengen. De gemeente Wassenaar wil zich juist blijven richten op de samenwerking in de Haagse regio. Door de koers die de gemeente Voorschoten heeft ingezet en de koers die de gemeente Wassenaar kiest wordt de samenwerking steeds minder effectief. Op termijn zal de samenwerking voor het domein Mens en Samenleving tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar dan ook worden beëindigd.  

Opdracht
Binnen het team is er tijdelijk sprake van een te krappe bezetting bij de financiële advisering van het domein Mens en Samenleving voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.

Als financieel adviseur ga je samen met jouw collega’s aan de slag om alle werkzaamheden van het team Financiën voor elkaar te krijgen. Je bent een echte aanpakker die op enthousiaste en resultaatgerichte wijze taken tot een goed einde weet te brengen.

Je bent een ervaren adviseur financiën voor het sociaal domein die graag samenwerkt met de medewerkers van het team en in de organisatie om de benodigde Planning & Control-producten op te leveren en te zorgen dat de financiële advisering goed verloopt.

Je bent iemand die de samenwerking zoekt om een beter resultaat neer te zetten. Je stuurt doelgericht en efficiënt op processen en inhoud en levert hiermee een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de producten van het team en lever je je bijdrage aan de optimalisering van het team en de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023 voor 4 dagen per week voor minimaal 6 maanden;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als financieel adviseur sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie;
4. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van Planning & Control producten bij gemeenten (duidelijk weergeven in het cv) (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als financieel adviseur sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
7. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (25 punten).

Competenties
– Communicatief sterk;
– Proactief;
– Oplossingsgericht;
– Analytisch vermogen;
– Stressbestendig;
– Samenwerken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de vijf geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.