Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-13

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Je komt te werken bij het team Juridische Zaken, Inkoop en Subsidies (JIS) van de afdeling Interne Advisering. JIS zorgt voor integrale advisering aan bestuur en organisatie op tactisch en strategisch niveau.

Binnen het team JIS is er tijdelijk behoefte aan een financieel adviseur subsidies voor maximaal 4 dagen per week (24- 32 uur) voor een initiële periode van 6 maanden met mogelijke verlengingsopties indien hier behoefte aan is en de samenwerking naar tevredenheid verloopt.

Werkzaamheden
Als financieel adviseur subsidies ben je verantwoordelijk voor de financiële advisering voor verstrekkende subsidies. Je bent financiële sparringpartner van de subsidie coördinator en aanspreekpunt voor zowel accounthouders, ondersteuners, businesscontrollers en administratie als ook aanvragers en treedt hierbij op als vraagbaak voor alle financiële subsidievragen. Je signaleert mogelijke verbeteringen in het subsidieproces en helpt de subsidie coördinator bij verbeterinitiatieven.

Je adviseert over de financiële beoordeling van subsidieaanvragen en vaststellingen (oa vermogenstoets en financiële positie aanvrager). Bij deze functie hoort ook het uitvoeren van het financieel / administratieve deel van de interne controles. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en aanleveren van betaallijsten bij subsidiebetalingen in die in meerdere termijnen worden betaald. Ook hou je de lijst bij van alle subsidies die zijn verstrekt. Als een van de verbeterinitiatieven hou je je bezig met het opstellen van formats / tools voor de financiële beoordeling van subsidieaanvragen en werkinstructies voor het betalingsproces van subsidies.

Binnen Hilversum werken we met een zaaksysteem. In dit systeem ondersteun je de subsidie coördinator met het toewijzen van subsidieaanvragen in dit systeem.
Je ziet het belang van goede subsidieverstrekking, draagt dit uit binnen de organisatie en deelt graag je kennis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding in de richting van Bedrijfskunde op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur binnen een gemeentelijke en/of provinciale overheid (30 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met betrekking tot de financiële beoordeling van subsidieaanvragen (30 punten);
4. Aantoonbare actuele kennis van de procesgang en procesinrichting m.b.t. verstrekken van subsidies (25 punten);
5. Beschikbaar per 26 juni 2023 (15 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief en resultaatgericht;
 • Analytisch sterk (probleemoplossend);
 • Accuraat;
 • Sociaal vaardig en omgevingsbewust;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden / gesprekstechnieken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 25 (19 juni 2023 t/m 23 juni 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 14 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.