Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur. Wij maken kunst en cultuur van (inter)nationaal topniveau mogelijk met maatschappelijke impact. Dit doen we door het scouten en financieren van kunst en cultuurprojecten en het samenbrengen van partijen rondom een gezamenlijk vraagstuk of ambitie. Hierbij verbinden we overheden/bedrijven en/of maatschappelijke organisaties aan ons artistieke- en culturele netwerk. Brabant C is in 2015 opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant om het cultuursysteem van Brabant te versterken en het aanbod op (inter)nationaal topniveau te vergroten. Sinds onze start zijn we continue in ontwikkeling. We zijn gestart als subsidieverstrekker waar al snel het verstrekken van leningen bij kwam waardoor we een revolverend fonds zijn geworden. Hier hebben we in 2022 de door onszelf geïnitieerde regeling Matching Impactprojecten aan toegevoegd waarin wij private bijdragen matchen.

Opdracht

 • De kerntaken van de opdracht is het uitvoeren van de risicoanalyses van de leningen en het bespreken van de aflossingsverplichtingen met de projecthouders;
 • Het proces en de inhoud van de risico analyses zijn in 2022 geactualiseerd en afhankelijk van de dynamiek binnen Brabant C dient in 2023 weer actualisatie bezien te worden;
 • Monitoren en bewaken van termijnen die afgesproken zijn;
 • Voeren van de administratie van de leningen;
 • Input leveren aan de accountant en de administratie van Brabant C;
 • Eerste beoordeling van aangeleverde stukken;
 • Beoordelen van financiële tussen- en eindrapportages en daarover rapporteren aan de secretaris van het fonds;
 • Rapporteren t.b.v. KPI’s;
 • Input leveren aan het team voor de inhoudelijke voorgangsgesprekken van projecten;
 • Het (mede) voeren van voortgangsgesprekken met de projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Accountancy;
2. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van Risico analyses binnen een (semi) overheidsorganisatie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 8 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van €92,50 exclusief btw, inclusief fee Flextender een reiskosten woon en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van risico analyses binnen een (Semi)overheidsorganisatie (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de advisering van projecthouders en hier ook het aanspreekpunt voor zijn (aangetoond doormiddel van een voorbeeld) (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring het beoordelen van financiële tussen- en eindrapportages en daarover rapporteren aan de secretaris/ directie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met coaching van medewerkers binnen de afdeling (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kan zich verplaatsen in de financiële situatie in de culturele wereld
 • Kan schakelen tussen geld en gevoel
 • Empathisch als het kan, hard als het moet

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 tot 10 uur uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.