Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die voor de provincies Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid Holland onderzoek doet. De RR is een kleine onderzoeksorganisatie met enthousiaste professionals. De sfeer is open en collegiaal. Voor de ondersteuning van de office manager zijn we op zoek naar een zelfstandig werkende financieel medewerker die voor langere tijd voor een aantal uren per week (gemiddeld 12 uur, kan variëren over het jaar) ons komt helpen.

Opdracht
Het voeren van de administratie; controleren en inboeken van facturen, bijhouden crediteurenadministratie, btw-aangifte doen. Maken van overzichten ten behoeve van rapportages en jaarrekening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker;
2. Beschikbaar voor minimaal 12 maanden beschikbaar;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van jaarrekeningen en rapportages;
4. Kandidaat is bereid om de opdracht flexibel in te vullen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met crediteuren administratie (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van jaarrekeningen en rapportages (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als financieel medewerker binnen de overheid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • MBO+ werk- en denkniveau;
  • Ruime ervaring met MS Excel, ervaring met Twinfield en Basecone;
  • Cijfermatig inzicht en werkt graag met cijfers;
  • Nauwkeurig en resultaatgericht bent;
  • Verder ben jij flexibel, analytisch, zorgvuldig, integer, proactief, omgevingsbewust en enthousiast;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel en in overleg. De

De opdracht kan grotendeels op afstand worden uitgevoerd.  Echter wordt wel enige aanwezigheid verwacht. De opdrachtgever gaat graag in gesprek om opdrachten te maken.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 december 2023 r. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023? bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie (I.o.m. Flextender)
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023, 09;00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 12 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.