Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-21

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdracht
Als financieel medewerker ben jij volop actief op het gebied van het sociaal domein. Samen met de financieel adviseur vorm je de verbinding tussen inhoud en financiën/control. Jouw belangrijkste taken zijn om het overzicht te bewaken, analyses te maken en het financieel beheer op orde te krijgen. 
Binnen onze complexe organisatie werk je voor drie verschillende gemeentes. Daarbij is een groot aantal taken binnen het SD ondergebracht bij een aantal gemeenschappelijke regelingen zoals de HBEL. Je klanten zijn enerzijds de teamleider MO (inclusief het Sociaal Domein) met zijn beleidsmedewerkers/ budgethouders. Je komt te werken in het team Control & Financiën.

Jouw werkzaamheden:

 • Het bewaken van de budgetten van het team MO en het SD van de drie gemeenten;
 • Het analyseren van de budgetten op oorzaken van verschillen en deze rapporteren aan de TL/budgethouders in samenspraak met de financieel adviseur;
 • Het doornemen van tussenrekeningen en het verwerken van boekingen
 • Het doorlopend toetsen van de betrouwbaarheid van de financiële administratie op juistheid en volledigheid inclusief de voorbereiding van de memoriaalboekingen;
 • Het eventueel coderen van de inkomende en uitgaande geldstromen van het team MO en het SD;
 • Het leveren van (financiële) gegevens voor de P&C cyclus en het opstellen van financiële overzichten;
 • Het verrichten van werkzaamheden voor het opstellen van de P&C-producten;
 • Het opstellen van periodieke rapportages;

Het ondersteunen van de budgethouders, de teamleider en de financieel adviseur;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding Praktijkdiploma Boekhouden;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker binnen een gemeente;
3. 2 dagen fysiek aanwezig op locatie in Eemnes waarvan bij voorkeur in ieder geval de dinsdag de donderdag, de andere dag is in overleg;.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel medewerker binnen een gemeente; (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de BBV (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met aangifte BTW en BCF (15 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met Civision (15 punten);
8. Een maximum uurtarief van € 75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 24 uur per week (5 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent administratief en analytisch sterk;
 • Je bent flexibel en je weet je weg te vinden in een context die niet altijd uitgekristalliseerd is
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je bent een verbinder en gericht op samenwerking.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in onderling overleg. Minimaal 2 dagen aanwezig op locatie in Eemnes; in elk geval de donderdag, de andere dag is in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 23 maart 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden dinsdag 21 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 22 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.