Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als medewerker Uitkeringsadministratie ondersteun je het team Inkomen door het verrichten van administratieve en uitkering technische werkzaamheden, te weten het verzorgen van het financieel-administratief voorbereiden en controleren van de uitkeringen in het kader van de Participatie Wet en aanverwante regelingen.

Hoofdtaken:

– Het controleren van de volledigheid van cliënt/dossiergegevens en het invoeren van deze gegevens in het uitkeringssysteem;

– Het verwerken van financiële mutaties (inkomensopgaven, wijzigingen en IB signalen);

– Het (her)berekenen van uitkeringen Participatiewet;

– Het doorvoeren van mutaties naar aanleiding van aangedragen besluiten;

– Het ondersteunen van de specialist inkomen met (complexe) vragen over

verrekeningen/berekeningen van uitkeringen Participatiewet.

De werkzaamheden kunnen vanuit huis plaatsvinden. Je beschikt zelf over een goed werkende laptop en mobiele telefoon. Vakanties zijn altijd in overleg en zal altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent een vlotte leerling en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (SuiteWIZ, Suwinet en DIS).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde training op het gebied van de Participatiewet;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de financiële verwerking van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet;
5. Kandidaat is beschikbaar per 5 januari 2023 voor 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met sociale zekerheid (Participatiewet/Belastingwetgeving) (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met voorliggende voorzieningen (recht op WW, ZW etc.) en fraude-alertheid (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het systeem Suite WIZ (25 punten); 
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het systeem Suwinet (25 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Zelfstandigheid;

– Flexibiliteit (aangezien er aan elke aanvraag een wettelijke termijn vastzit die gehaald moet

worden);

– Resultaatgericht;

– Accuraat;

– Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Medewerker bedrijfsvoering II. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Het uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd ter compensatie van de wettelijke inflatie.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.