Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-08

Organisatie
Het Sociaal Kernteam Westland is een overheids BV, die werkt in opdracht van de gemeente Westland. Het SKT verleent hulp aan inwoners in Westland van alle  leeftijden in het kader van de jeugdwet en de Wmo. Er werken 120 professionals verdeeld over vijf teams. Drie teams zijn binnen het primaire proces verantwoordelijk voor de zorgvragen in de regio’s Wateringen, Naaldwijk en ‘s-Gravenzande. Onze zorgregisseurs worden daarbij inhoudelijk bijgestaan door academisch geschoolde gedragswetenschappers. De bureaudienst verzorgt daarnaast de triage en het intakeproces van de zorgvraag. Het bedrijfsbureau ondersteunt de organisatie met de administratie, bedrijfsvoering en P&O. Iedereen werkt hier met hetzelfde doel: rust en evenwicht in de situatie van de cliënt.

Opdracht
De financieel specialist heeft de volgende taken:
– Voeren van de crediteuren en debiteuren administratie;
– Voorbereiden jaarrekening;
– Ondersteunen VIC controle op rechtmatigheid van de verstrekking van de jeugdhulp;
– Jaar en kwartaalrapportages voorbereiden;
– Begroting en prognoses voorbereiden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor diploma in de richting van bedrijfsadministratie of bedrijfseconomie;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeentelijke instelling:
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met VIC controles op het gebied van jeugdhulp;
4. Beschikbaar per 15 januari 2024 voor 20 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding accountants-administratieconsulent (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de Wmo binnen een gemeente (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen van de jaarrekening, begrotingen, prognoses en management rapportages (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring bij minimaal 2: 100.000+ gemeenten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Secuur;
– Analytisch;
– Controlererend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 10 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 januari 2024 in de loop van de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– De opdrachtgever hanteert het Bring Your Own Device-principe. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.