Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-07-17

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit drie teams: Participatie, Maatschappelijke Ondersteuning en het Bedrijfsbureau. De kernteams zijn onderdeel van de afdeling Sociaal Domein. De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning. De afdeling Maatschappelijke ondersteuning zorgt voor o.a. voor de uitvoering van de Wmo, schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Vanuit de kernteams wordt de ondersteuning geboden die de inwoners van onze gemeente nodig hebben. Binnen de afdeling wordt waar mogelijk samengewerkt. Problematiek staat immers niet altijd op zichzelf. We kennen elkaar goed en overleggen over casuïstiek en hoe we als gemeente, binnen de gestelde kaders en budgetten, de beste hulp kunnen bieden om het welzijn van de inwoners te bevorderen. De collega’s van het kernteam hebben hierin een essentiële rol.

Het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire Pijnacker-Nootdorp valt hier ook onder. Het Steunpunt is er voor alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire in de gemeente. Het steunpunt biedt een luisterend oor én helpt hen verder met vragen of problemen op alle levensgebieden. Te denken valt aan hulp bij dagbesteding, opleiding en werk. Huisvestingsvraagstukken. Geestelijke en lichamelijke klachten en traumaverwerking. Afhandeling van schulden of hulp bij financiën. Opvoedondersteuning en relatiegesprekken. En natuurlijk de contacten met de Belastingdienst. Het doel is -in opdracht van het Rijk- de gedupeerden te ondersteunen bij hun herstel en het inrichten en oppakken van het normale (gezins-)leven.

De afdeling schuldhulpverlening -ook onderdeel van de afdeling Sociaal Domein- is tevens nauw betrokken bij het werken aan herstel, wanneer er op het levensgebied financiën een ondersteuningsbehoefte blijkt te zijn.

Opdracht
Als financieel specialist steunpunt gedupeerden ben jij vanuit het team schudhulpverlening degene die -samen met jouw collega financieel specialist- onderdeel uitmaakt van het steunpunt gedupeerden Pijnacker-Nootdorp. Je werkt zeer nauw samen met de maatschappelijk werkers van het steunpunt en wordt door hen betrokken wanneer een gedupeerde een ondersteuningsbehoefte op het levensgebied financiën heeft.

In de rol van financieel specialist ondersteun en begeleidt je samen met de maatschappelijk werkers inwoners van onze gemeente die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire en die kampen met allerlei vragen en problemen. De vragen die je tegen kan komen zijn heel gevarieerd. Dat kan zijn het afhandelen van een lopende schuldregeling, het helpen bij het indienen van een schuldenlijst voor de afhandeling van de Belastingdienst of het treffen van betalingsregelingen. Maar ook het ondersteunen bij de contacten met de Belastingdienst en het helpen bij het opstellen van een dossier voor het proces aldaar. Sommige gedupeerden durven geen toeslagen meer aan te vragen en hebben jou nodig om weer vertrouwen te krijgen in het systeem en om weer gebruik te gaan maken van regelingen waar ze recht op hebben. Anderen hebben baat bij budgetcoaching, wanneer hun financiële situatie anders is geworden dan ze jarenlang hebben meegemaakt. De volgende wil graag dat je meedenkt over hoe ze het beste om kunnen gaan met de compensatie die ze van de Belastingdienst gekregen hebben. Je kunt ondersteunen bij het verwijderen achterstandscoderingen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Meedenken over (de financiële consequenties) van het starten van een bedrijf, het weer gaan werken of een opleiding gaan volgen. Helpen door tijdelijk budgetbeheer in te zetten terwijl je ondertussen met de gedupeerde werkt aan zelfredzaamheid in de toekomst. Ondersteunen bij het afbouwen van beschermingsbewind. En soms een vraag krijgen die zelfs wij nog niet eerder gehoord hebben. Jouw inzet maakt deel uit van het plan van aanpak dat de maatschappelijk werker opstelt, en jij levert dus ook input voor dit plan vanuit jouw expertise. Tot slot ben je ook een vraagbaak voor de maatschappelijk werkers.

Bij alles wat je doet, laat je standaard structuren, regels, procedures en afspraken zoveel als mogelijk los, jouw uitgangspunt is steeds ‘wat is er werkelijk nodig?’. Je laat je leiden door wat de gedupeerde aangeeft nodig te hebben, maakt gebruik van de mogelijkheden die er zijn, en maakt je hard voor nieuwe mogelijkheden als dat is wat er nodig is. Je volgt het tempo van de gedupeerde en baseert je daarbij op de principes van stress-sensitieve dienstverlening (oorspronkelijk mobility mentoring). Je hebt en houdt hierbij oog voor het wantrouwen dat veel gedupeerden hebben jegens de overheid en werkt met geduld en begrip aan het winnen en behouden van vertrouwen. Je trekt hierbij gezamenlijk op met de maatschappelijk werkers, en je bent dus zeker niet alleen die specialist op het gebied van financiën, maar ook een luisterend oor voor de gedupeerden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring met financiële begeleiding van gedupeerden van de toeslagenaffaire

Gunningscriteria (weging)
5. Geregistreerd in een van de beroepsregisters van Registerplein (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met financiële begeleiding van gedupeerden van de toeslagenaffaire (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbre werkervaring in de afgelopen 8 jaarop gebied van schuldhulpverlening, bewindvoering of sociaal raadsliedenwerk (15 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het Sociaal Domein binnen een gemeentelijke instelling (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van financiële regelingen en voorzieningen (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv)(10 punten);
10. Aantoonbare bekendheid met stress-sensitieve dienstverlening of mobility mentoring (5 punten);
11. Aantoonbare kennis van systeem Civision en / of Stratech (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Groot empathisch vermogen alsook doortastend;
– Stressbestendig;
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– Betrouwbaar;
– Geduldig;
– Vraag-, resultaat- en klantgericht;
– Leergierig en onderzoekend;
– Kan uitstekend samenwerken en is een bruggenbouwer.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.