Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-07

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Opdracht
We zijn op zoek naar een enthousiaste fiscalist met overtuigingskracht en kennis van zaken die het een uitdaging vindt om de gehele organisatie op het gebied van fiscaliteit naar een hoger niveau te tillen. Je bent proactief bezig om kennis en ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit te delen. En werk je samen met andere teams zoals financiën, P&O, vastgoed- en grondbedrijf aan uitdagende fiscale vraagstukken.

Functie
Je fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor fiscale zaken waaronder VPB, BCF, BTW en loonbelasting (rijksbelastingen) voor het correct toepassen van de wetgeving, wetswijzigingen en bepalen jaarlijkse toerekenings-percentages. Je draagt zorg voor een functionerend fiscaal netwerk in de gemeentelijke organisatie. Bij complexe fiscale vraagstukken werk je, indien nodig, met onze extern fiscale adviespartners. Je onderhoudt het contact met de Belastingdienst gericht op horizontaal toezicht. 

Je werkt nauw samen met diverse teams, de concerncontroller, de interne auditor en het team Control & Advies. Je krijgt de ruimte om inhoud te geven aan de functie en we verwachten dat je deze ruimte actief benut. Je werkt aan de verbetering van de fiscale processen. Samen zorgen wij voor de inrichting van de benodigde maatregelen in de organisatie (o.a. jaarlijks controleplan).

Je hebt een zakelijke inslag, bent analytisch, oplossingsgericht en scherp, durft je mening te laten horen en vindt het een uitdaging om de gemeente Purmerend op het gebied van fiscaliteiten een stap verder te brengen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Fiscalist of Belastingadviseur binnen een overheidsinstelling;
3. Een afgeronde cursus van de regelgeving op het gebied van VPB, BCF, BTW én loonbelasting (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Maximum uurtarief van €80, – exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
5. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
6. Een afgeronde Master opleiding Nederlands recht – specialisatie Ondernemingsrecht (25 punten);
7. Een afgeronde master Internationaal en Europees belastingrecht (25 punten);
8. Een afgeronde BTW/BCF cursus, specifiek gericht op de gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als Fiscalist bij een gemeente met het traject Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je kunt goed samenwerken, bent vaardig in het communiceren op alle niveaus binnen de organisatie en krijgt mensen mee door je energieke en resultaatgerichte manier van werken.
  • Je bent proactief, flexibel en ziet welke kansen er liggen;
  • Je bent niet alleen een fiscaal gericht, maar je weet dit ook te verbinden met de vraagstukken van de stad en de opgaven van je inhoudelijke collega’s.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal twee) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 mei tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.