Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-20

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever te maken. Het instituut ontsluit historische bronnen en literaire teksten voor verder analytisch en interpretatief onderzoek. Daarnaast neemt het Huygens Instituut het voortouw in het ontwikkelen van innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.

Opdracht
Front end developement voor het project eDITem, casus The Mondrian Papers. In een digitale editie worden facsimile’s van Piet Mondriaans correspondentie en theoretische geschriften getoond met transcripties, annotaties en vertalingen. De verschillende elementen worden functioneel met elkaar verbonden in een faceted search interface. De standaarden die gebruikt worden zijn TEI-XML, IIIF en Linked Data.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar ervaring met ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van IT;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van Front-End;
3. Aantoonbare werkervaring met  technieken als: faceted search,TEI-XML, IIIF;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar ervaring met ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wetenschappelijke tekstedities. (40 punten);
6. Aantoonbare  werkervaring met het samenwerking in een gemengd team van software developers en (geestes) wetenschappelijke onderzoekers. (30 punten);
7. Ervaring in toepassen van zoektechnieken in tekstbestanden (10 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de techniek faceted search (20 punten).

Competenties
– Substantiële kennis van gangbare front end technieken;
– Goede teamspeler.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.
https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 - 24 (Maximaal 200 uur) uur, 3 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.