Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
De Gemeente Waterland is op zoek naar front office medewerker jeugd voor 24 uur per week.

Taken
Het ondersteunen van team Jeugd. Wat betekent dat? Ouders kunnen met allerlei opvoed- en/of opgroeivragen terecht bij de gemeente. Een zorgregisseur helpt deze ouders en jeugdigen bij het vinden van passende ondersteuning en hulp. Jij bent echter de spin in het web die nieuwe aanmeldingen via de mail of telefoon oppakt. Vervolgens verwerk je deze aanmelding in ons systeem (groene suite) en verstuur je een ontvangstbevestiging naar de cliënt. Een zorgregisseur pakt deze vraag op en jij koppelt de zorgregisseur aan de zaak. Daarna zorg je ervoor dat beschikkingen gemaakt en verstuurd worden, dat vragen van zorgaanbieders over bijvoorbeeld verlengingen beantwoord worden of dat de administratie van een wisseling van indicatie/zorg correct wordt geregeld.

Vereisten / knock-out criteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal MBO (niveau 4);
2. Aantoonbare ervaring binnen een gemeente;
3. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiele telefoon;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Uurtarief maximaal € 55,- excl. BTW, incl. reiskosten en fee Flextender (20 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met frontoffice werkzaamheden (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van de jeugdwet (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn onze kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze functie komt daar de competenties resultaatgerichtheid, pro-activiteit, pragmatisme en flexibiliteit bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Er worden maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 5/6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen zijn in overleg vast te stellen.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 januari 2024. Wij vragen hiermee rekening te houden in de agenda. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 januari 2024, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.