Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Jij weet als geen ander hoe je gezinnen met een hulpvraag centraal stelt en uiteraard ben jij de persoon die de koppeling zoekt met de hulpverlening. Als frontoffice medewerker van ons dynamische jeugdteam denk
je altijd in mogelijkheden en oplossingen, wat kan nog wel. Zakelijk, maar met een sociaal hart.

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
In Zwartewaterland ontwikkelen we nieuwe methodes om de ondersteuning aan inwoners beter, efficiënter én goedkoper te maken. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van de inwoner, het netwerk en de algemene middelen. In jouw rol als front-office medewerker ben je het eerste contact voor inwoners die hulp vragen bij hun gezinssituatie omdat ze er niet zelf uitkomen. Je kan goed aansluiten bij de mensen die je aan de telefoon hebt en schakelt van daaruit snel. Elke situatie is anders en vraagt iets anders van je. Je neemt een hulpvraag aan, vraagt waar nodig door en registreert de informatie die je hebt gekregen zorgvuldig zodat een casusregisseur er mee verder kan en mensen hun verhaal niet onnodig vaak hoeven te doen. Soms is een telefoongesprek met jou voldoende en kunnen mensen hier verder mee en hoeft hij niet te worden doorgezet naar een casusregisseur. Er is altijd een collega beschikbaar aan wie je vragen kan stellen of met wie je ingewikkelde kwesties kunt bespreken.

Omdat geen enkele casus hetzelfde is, kom je regelmatig gezinnen tegen waarop meerdere wetten van toepassing zijn. Vandaar dat je naast je kennis van het domein Jeugd beschikt over inzicht in de Participatiewet en WMO. Als de situatie erom vraagt signaleer je dat en schakel je met je collega’s van de andere teams. Je komt te werken in een team met collega’s met diverse expertises, zoals jeugd- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en huiselijk geweld. Als onderdeel van het team Jeugd kan je omgaan met de dynamiek van onverwachte wendingen in je planning.

Je praktische werkzaamheden bestaan onder andere uit het:

  • telefoon aannemen en inwoners en netwerkpartners te woord staan
  • inventariseren van de hulpvraag en doorzetten naar de juiste plek
  • beheren en samen met collega’s coördineren van de werkvoorraad
  • in beeld brengen van de betrokkenen en acties uitzetten
  • plannen en notuleren van werkoverleggen
  • opzetten en bijhouden van planningen en andere documentatie die de casusregisseurs nodig hebben
  • daar waar passend andere administratieve werkzaamheden

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van de Jeugdwet (d.m.v. werkervaring en/of gevolgde cursus/opleiding);
2. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 gerelateerd aan het sociaal domein;
3. Maximum uurtarief van €49,50 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender; (Bij goed functioneren is er na een half jaar mogelijkheid tot tariefsverhoging);
4. Kandidaat is beschikbaar per 13 maart 2023 voor 32 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het klantcontact voor een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau gerelateerd aan het sociaal domein (25 punten);
7. Kandidaat is in het bezit van een geldige SKJ registratie (vermeld het registratienummer in het cv) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.