Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-19

Organisatie
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. 

Opdracht
ZonMw maakt gebruik van AFAS Profit en HRM Payroll voor de HR en salarisadministratie. De komende periode willen wij de applicatie verder optimaliseren en toesnijden op de processen van ZonMw. Hiervoor zoeken wij een zeer ervaren functioneel applicatiebeheerder AFAS Profit en HRM Payroll die samen met de collega’s van de HR afdeling en de salarisadministratie de inrichting van de applicatie kan verbeteren. De kandidaat dient te beschikken over zeer ruime theoretische en praktische kennis van de relevante wet- en regelgeving (CAO Rijk,  Burgerlijk Wetboek, Sociale en arbeidsrechtelijke regelgeving ) en  functioneel beheer van AFAS Profit en InSite. Ook dient de kandidaat te beschikken over kennis en ervaring binnen de salarisadministratie. Kandidaat is zorgvuldig en oplossingsgericht, sterk communicatie- en adviesvaardig, analytisch ingesteld en kan goed plannen en organiseren. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 100,00 excl. BTW  inclusief reiskosten woon/werkverkeer en fee Flextender;
2. Een afgeronde diploma Loonadministratie (PDL);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie van AFAS HR en Payrol;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een diploma VPS (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als salarisadministrateur (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare en werkervaring met procesoptimalisatie van AFAS applicaties (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met optimaliseren HR werkprocessen (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met CAO wijzigingen implementeren (20 punten).

Competenties
– Zorgvuldig en oplossingsgericht;
– Communicatief sterk en adviesvaardig;
– Analytisch ingesteld;
– Goed plannen en organiseren.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: woensdag en eventueel vrijdag.

Planning interview
De gesprekken zijn bij de opdrachtgever gepland op 21 september 13.00-17.00 uur middels Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 september 2023 bericht hierover. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

·         ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
·         ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
·         Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 september 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot woensdag 20 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.