Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-27

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
De OD NHN maakt gebruik van AFAS ter ondersteuning van allerlei bedrijfsvoeringprocessen. Recent heeft de OD NHN een aanbestedingsprocedure voor onze bedrijfsvoeringsoftware afgerond en blijft AFAS gebruiken. In 2023 wordt de herimplementatie van AFAS per 1 januari 2024 voorbereid zodat de actuele (standaard)functionaliteiten hiervan ingericht worden. 

Doordat OD NHN het projectteam wil versterken, is deze opdracht beschikbaar. Samen met de andere functioneel beheerders word je lid van de projectgroep en voer je de inrichtingswerkzaamheden gedurende het hele project uit. Jij gaat samen met de AFAS consultants en OD NHN beheerders het nieuwe AFAS systeem inrichten. Specifiek voor de onderwerpen HRM/Payroll.

Afhankelijk van jouw specifieke kennis en ervaring werk je samen met de HR adviseurs (en communicatie) aan de inrichting. De afdeling HR heeft in de analysefase de template geanalyseerd en een blauwdruk gemaakt. Deze blauwdruk ga jij inrichten, testen en accepteren met eindgebruikers. Jij werkt nauw samen met verschillende afdelingen en neemt collega’s mee in de veranderingen.

Na het inrichten ben je betrokken bij testen van de conversie van de oude AFAS-omgeving naar de nieuwe en je test de functionaliteiten van de nieuwe AFAS-omgeving. Ook begeleid je acceptatietesten met eindgebruikers.

Na de livegang ben je betrokken bij het oplossen van onvoorziene problemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken;
2. Minimaal afgeronde hbo opleiding in de richting van functioneel beheer of Bedrijfskundige Informatica;
3. Aantoonbare kennis van het AFAS systeem doormiddel van een afgeronde opleiding/ cursus;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met werken in een projectorganisatie, benoem waar deze ervaring is opgedaan (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het testen van de nieuwe omgeving, applicaties en softwareconversies (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van het AFAS systeem (30 punten);
7. Beschikbaar per uiterlijk 10 juli 2023, voor tenminste 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
– Enthousiast;
– Teamspeler;
– Verantwoordelijkheid;
– Analytisch vermogen;
– Kwaliteitsgerichtheid;
– Nauwkeurigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 3 juli 2023 of woensdag 5 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 30 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.?
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 24 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 28 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.