Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Dit zijn wij: Groot genoeg om klein te blijven.
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor deze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op http://www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl/ en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Jij schakelt snel tussen verschillende situaties en problemen, stelt duidelijke prioriteiten en communiceert hier helder over met eindgebruikers en leveranciers. Jij bent nieuwsgierig en je vindt het leuk om nieuwe onderwerpen binnen jouw vakgebied uit te pluizen of ICT-puzzels op te lossen en komt daardoor met goede verbetervoorstellen.


Dit ga je doen

 • Ondersteunen van gebruikers van de applicaties d.m.v. het geven van instructie, het maken van handleidingen en rapportages; aanspreekpunt zijn voor de eindgebruikers en het verzamelen, prioriteren en oplossen van incidenten en meldingen m.b.t. de applicaties;
 • Beoordelen van wijzigingsverzoeken m.b.t. de applicaties en deze indien noodzakelijk doorvoeren;
 • Beheren van contracten en licenties die gesloten zijn met de leveranciers en het onderhouden van contacten met hen;
 • Coördineren van de invoering van nieuwe versies van de applicaties in samenwerking met de leverancier, onze ICT-dienst en de gebruikers;
 • Signaleren van kansen op applicatie- en procesverbetering en adviseren hierover;
 • Bijdragen aan projecten op het gebied van digitale dienstverlening en zaakgericht werken.
 • Het inrichten van werkprocessen binnen het zaaksysteem door zaaktypen enerzijds conform wensen klant in te richten en anderzijds het landelijk afgestemde DSP-model niet los te laten, conform I-navigator;
 • Begeleiden van het testen van de werkprocessen door key-users en het implementeren van wijzigingen;
 • Functioneel testen van koppelingen
 • Betrokken bij ketentests als vertegenwoordiger van essentiële ketenschakel.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Afgeronde cursus BISL;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een gemeentelijke organisatie;
4. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het ondersteunen van gebruikers bij gebruikersvragen (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met contact met en aansturing van leveranciers (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van gebruikershandleidingen op basis van ITIL (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 9 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.